BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane serii F o wartości nom. 1 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 mar 2018, 17:13

BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane serii F o wartości nom. 1 mld zł

Bank Zachodni WBK (BZ WBK) podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, poinformował bank. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r., podano także.

"Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., a środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku"

czytamy w komunikacie.

Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF, podano także.

"Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, a  cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji"

czytamy dalej.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,6%, dodano również.

"Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst"

podsumowano.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander. 

(ISBnews), #BZW

Ostatnie wiadomości