PEManagers rekomenduje wypłatę min. 10 mln zł dywidendy za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 mar 2018, 09:17

PEManagers rekomenduje wypłatę min. 10 mln zł dywidendy za 2017 r.

Private Equity Managers (PEManagers) rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7 660 580,69 zł, i użycie min. 2 339 419,31 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, poinformowała spółka.

"Zarząd [...] rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki:

  • przeznaczenie zysku spółki wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7 660 580,69 zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
  • użycie kapitału zapasowego spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w ten sposób, iż kwotę nie mniejszą niż 2 339 419,31 zł, przenieść z kapitałów zapasowych spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich, celem wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki"
czytamy w komunikacie.

Uzasadnieniem dla wskazanej wyżej rekomendacji zarządu spółki dotyczącej podziału zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz użycia kapitału zapasowego spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, jest przyjęta przez spółkę polityka dywidendowa, podano również.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews), #PEM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości