Introl miał wstępnie 4 tys. zł zysku netto w 2017 r.  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 kwi 2018, 10:56

Introl miał wstępnie 4 tys. zł zysku netto w 2017 r. 

Skonsolidowany zysk netto Introlu wyniósł 4 tys. zł, a EBITDA 24,1 mln zł w 2017 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. 

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 399 275 tys. zł, zysk brutto: 12 954 tys. zł, EBITDA: 24 135 tys. zł, zysk netto: 4 tys. zł"

czytamy w komunikacie. 

Introl podał, że na wyniki osiągnięte w 2017 r. wpłynęło m.in. odwrócenie aktywa na podatek odroczony na łączną kwotę 9 mln zł w spółkach Introl L S.A. i Limatherm S.A. utworzonego w 2014 r. w związku z transakcją nabycia znaków towarowych (odwrócenie aktywa jest konsekwencją zmiany z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powodującej zaprzestanie możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów), a także strata osiągnięta przez nowo powstałą spółkę Smart In Sp. z o.o. Sp. K. w wysokości 3,3 mln zł. 

"Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Introl podlega badaniu przez biegłego rewidenta, co oznacza iż prezentowane w niniejszym raporcie dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie"

czytamy także. 

 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego planowana jest na 27 kwietnia 2018 r.

W 2016 roku Introl odnotował 9,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 16,66 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 387,21 mln zł w 2016 r. wobec 413,95 mln zł rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews), #INL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości