ZM Ropczyce publikują wyniki finansowe za I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 kwi 2018, 08:52

ZM Ropczyce publikują wyniki finansowe za I kw. 2018 r.

W I kwartale 2018 roku GK ROPCZYCE wypracowała 89 mln zł (+31,8% r/r) skonsolidowanych przychodów. Wynik operacyjny EBIT Grupy wyniósł 13 mln zł (+122,3% r/r), a EBITDA 16,4 mln zł (+79,8% r/r). Zysk netto wyniósł 2,5 mln zł (-47,4% r/r), co było konsekwencją podatku związanego ze zbyciem akcji ZM Invest. Po wyeliminowaniu wpływu tego jednostkowego zdarzenia wynik finansowy netto ukształtowałby się na poziomie 9,4 mln zł. W 2018 roku zarząd spodziewa się kontynuacji dwucyfrowych wzrostów.

„W bieżącym roku rysują się przed nami bardzo ciekawe perspektywy. Chcemy utrzymać dotychczasową, dwucyfrową dynamikę sprzedaży, a rekordowe wyniki za I kwartał są pierwszym krokiem w tym kierunku. Dobrze wygląda sytuacja we wszystkich segmentach rynku w których działamy, a zwłaszcza w hutnictwie żelaza i stali"

mówi Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

W zakresie obsługi firm z segmentu hutnictwa żelaza i stali zrealizowano sprzedaż na poziomie 43,3 mln zł (+34% r/r), hutnictwa metali nieżelaznych 16,6 mln zł (+63,6% r/r) oraz przemysłu cementowo wapienniczego 20,9 mln zł (+14,7% r/r).

„Wzrosty sprzedaży w poszczególnych segmentach to efekt naszych intensywnych działań marketingowych oraz utrzymującego się wysokiego poziomu zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe. W ostatnim kwartale istotną rolę w naszej sprzedaży odegrały umowy ramowe i inwestycyjno-remontowe realizowane w ramach przyjętej w ubiegłym roku strategii 4D. Wypracowane przez lata kontakty i doświadczenie procentują rosnącym zakresem współpracy zarówno z dotychczasowymi, jak i nowymi odbiorcami. Sądzimy, że dobra koniunktura utrzyma się jeszcze przez około 2-3 lata" 

dodaje prezes.

W dniu 20 kwietnia 2018 roku zarząd ZM Ropczyce zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 1,10 zł na akcję (w zeszłym roku wysokość wypłaconej dywidendy wynosiła 1 zł na akcję). Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

O spółce

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. – Przedmiot działalności obejmuje produkcję i sprzedaż zasadowych wyrobów ogniotrwałych, które są niezbędnym elementem konstrukcji wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach, głównie w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i szkła, przemyśle cementowo-wapienniczym, odlewniczym. Spółka świadczy także usługi w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie związanej z przedmiotem jej działalności.

Źródło: spółka, #RPC

Ostatnie wiadomości