Trakcja rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 maj 2018, 12:31

Trakcja rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Trakcja PRKiI rekomenduje przeznaczyć 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Trakcji PRKiI podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2017 rekomendując walnemu zgromadzeniu spółki, aby zysk w wysokości 32 039 476,84 zł przeznaczyć:

  • w kwocie 5 139 954,80 zł (tj. 0,1 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,
  • w kwocie 26 899 522,04 zł na kapitał zapasowy"
czytamy w komunikacie.

Zarząd przedstawi tę rekomendację do oceny rady nadzorczej, a ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.

"Zarząd rekomenduje ustalenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 25 września 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić na 15 października 2018 r. "

czytamy także.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews), #TRK

Ostatnie wiadomości