GK Immobile miała 2,21 mln zł zysku netto, 8,3 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2018, 09:38

GK Immobile miała 2,21 mln zł zysku netto, 8,3 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

GK Immobile odnotowała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Zysk operacyjny wyniósł 6,21 mln zł wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 8,3 mln zł wobec 2,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,35 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 47,17 mln zł rok wcześniej.

"Za nami pierwszy kwartał po publikacji strategii, której celem nadrzędnym jest wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy. Stabilne wzrosty wyników, jakie osiągamy powinny spowodować, że wzrost ten będzie kontynuowany" 

powiedział ISBnews prezes GK Immobile Rafał Jerzy.

Jak podaje spółka w osobnym komunikacie, na tak dobre wyniki skonsolidowane wpłynęła wysoka dynamika wzrostów w głównych segmentach działalności. 

"Przychody w hotelarstwie wzrosły o 34,4% do poziomu 8,9 mln, a w przemyśle o 5% do wartości 35,7 mln zł. Największy skok widoczny jest w przychodach segmentu deweloperskiego, który wzrósł z 3,8 mln w I kwartale 2017, do 16,8 mln w I kwartale 2018. Prawie 4,5-krotny wzrost to efekt sprzedaży kolejnego etapu uwolnionego w ramach największej inwestycji deweloperskiej realizowanej w Bydgoszczy – osiedla Platanowy Park"

czytamy dalej.

W raporcie grupy Immobile wyszczególniono jeszcze dwa segmenty, które w przyszłości prezentowane będą w ramach opisanych wyżej segmentów podstawowych: najem aktywów oraz budownictwo przemysłowe.

"Budownictwo przemysłowe – reaktywowana działalność, operująca od zaledwie 15 miesięcy, zanotowała skokowy wzrost przychodów – z 0,7 mln zł w pierwszym kwartale 2017, do 14,1 mln w pierwszym kwartale tego roku. Najem aktywów zaś, zanotował w tym okresie wzrost o pół miliona – do pułapu 2,6 mln zł"

czytamy także,

Jedną z ważniejszych informacji podkreślanych w publikowanym sprawozdaniu, jest rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty trzeciej z rzędu dywidendy. Jeśli najbliższe walne zgromadzenie przychyli się do tego pomysłu, spółka wypłaci dywidendę w wysokości 5 275 tys. zł., tj. 0,07 zł na akcję.

"Nasi akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i po raz kolejny dzielimy się z nimi dywidendą"

powiedział Rafał Jerzy.

Obecnie poza spółką-matką, na GPW notowany jest lider segmentu przemysłowego grupy – Projprzem Makrum. 

"Zarząd planuje wprowadzenie na rynek główny wszystkich segmentów operacyjnych, aby GK Immobile mogła stać się jeszcze bardziej transparentna i uzyskać prawidłową wycenę rynkową"

podkreślono w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,58 mln zł wobec 24,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews), #GKI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości