Grupa Stelmet publikuje wyniki za I pół. roku obrotowego 2017/18 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 cze 2018, 09:00

Grupa Stelmet publikuje wyniki za I pół. roku obrotowego 2017/18

Grupa Stelmet, europejski lider w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/18 (zakończone 31 marca br.). Niekorzystne warunki pogodowe opóźniły w tym roku rozpoczęcie sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej, co przełożyło się na wyniki Stelmetu w omawianym okresie. Grupa zanotowała blisko 213 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBITDA wyniosła niemal 23 mln zł, a zysk netto ponad 4 mln zł.

Sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej (DAO), która odpowiada za większość przychodów Grupy Stelmet, charakteryzuje się dużą sezonowością. Historycznie, najwyższy poziom sprzedaży DAO notowany jest w okresie od lutego do czerwca.

Opóźniony start sezonu sprzedażowego DAO

W tym roku przedłużająca się zima opóźniła jednak początek sezonu sprzedaży drewnianych wyrobów architektury ogrodowej. W efekcie, przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży produktów DAO w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 wyniosły 153 mln zł, co oznacza spadek o 14% rok do roku. Wynikał on z niższej o 9% sprzedaży DAO w ujęciu wolumenowym oraz dodatkowo negatywnego wpływu kursów euro oraz funta brytyjskiego wobec złotego.

„Sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej ma największy udział w strukturze naszych przychodów. W pierwszym półroczu obrotowego 2017/18 udział ten wyniósł 72%. W tym roku przedłużająca się zima, notowane jeszcze w marcu niskie temperatury w Europie kontynentalnej oraz opady śniegu w Wielkiej Brytanii, spowodowały niższą niż rok wcześniej sprzedaż wyrobów DAO w sieciach sklepów naszych odbiorców"

powiedział Andrzej Trybuś, wiceprezes zarządu Stelmet.

„Niebawem będziemy podsumowywać sprzedaż w okresie od kwietnia do czerwca. Zamówienia od naszych głównych klientów wróciły do satysfakcjonujących poziomów. W ujęciu wolumenowym notujemy nieco wyższą sprzedaż DAO niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co w skali całego roku częściowo powinno zmniejszyć negatywny wpływ późniejszego niż zwykle rozpoczęcia sezonu sprzedażowego"

dodał Andrzej Trybuś.

Rekordowa sprzedaż pelletu

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 o ponad 20% wzrosły natomiast przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży pelletu i wyniosły 43,5 mln zł. Najwyższy, 25-proc. wzrost dotyczył przy tym rynku polskiego, który odpowiadał za 38% przychodów w tym segmencie (pozostałe 62% pochodzi z rynków zagranicznych).

Dynamiczny wzrost sprzedaży pelletu jest efektem utrzymującego się wysokiego popytu na to ekologiczne paliwo oraz uruchomienia w styczniu br. nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu, funkcjonującego w ramach spółki zależnej MrGarden.

Moce produkcyjne zakładu w Grudziądzu na koniec marca 2018 r. wynosiły już około 30 tys. ton pelletu rocznie, a docelowe zdolności produkcyjne tego zakładu szacowane są na 40 tys. ton rocznie. Po uruchomieniu zakładu w Grudziądzu, Grupa Stelmet, która posiada również zakład produkcji pelletu w Zielonej Górze (o zdolnościach produkcyjnych około 110 tys. ton rocznie), stała się największym producentem pelletu w Polsce pod względem mocy wytwórczych.

W związku z systematycznym zwiększaniem produkcji DAO w zakładzie w Grudziądzu, w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 Grupa Stelmet zwiększyła również sprzedaż produktu ubocznego, czyli m.in. kory, zrębków, trocin, czy wiórów. Przychody z tego tytułu wyniosły 15,7 mln zł i były o 23% wyższe niż rok wcześniej.

Większe przychody ze sprzedaży pelletu oraz produktu ubocznego nie zrekompensowały jednak w pełni spadku w segmencie DAO. W efekcie, całkowite przychody Grupy Stelmet były w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 o blisko 7% niższe niż przed rokiem i wyniosły niespełna 213 mln zł.

Wzrost efektywności zakładu w Grudziądzu

Mimo niższych przychodów oraz negatywnego wpływu kursów walutowych, wynik EBITDA wypracowany przez Grupę Stelmet był w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 na podobnym poziomie co rok wcześniej i wyniósł blisko 23 mln zł. Marża EBITDA wzrosła do 10,8%, czyli o 0,9 pkt. proc. rok do roku (lub o 0,3 pkt. proc. przy porównaniu skorygowanej o zdarzenia jednorazowe marży EBITDA). Poprawa marży jest rezultatem rosnącej efektywności w zakładzie MrGarden w Grudziądzu wraz ze wzrostem wykorzystania mocy produkcyjnych oraz korzystnie kształtujących się cen surowca drzewnego.

Zysk netto Grupy Stelmet za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/18 wyniósł 4,1 mln zł wobec 10,5 mln zł przed rokiem. Na spadek wyniku netto rok do roku wpływ miała przede wszystkim wyższa amortyzacja (związana z uruchomieniem zakładu w Grudziądzu) oraz niższe niż przed rokiem przychody finansowe (wynikające głównie z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych od poszczególnych pozycji bilansowych).

O Grupie Stelmet

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

W roku obrotowym 2016/17 (tj. w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.) przychody Grupy Stelmet wyniosły 538 mln zł. Wypracowany w tym okresie wynik EBITDA sięgnął blisko 58 mln zł, a zysk netto ponad 19 mln zł.

Źródło: spółka, #STL

Ostatnie wiadomości