Trigon TFI: Rozwiązanie umów z GetBack o zarządzanie portfelami jest skuteczne | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lip 2018, 16:35

Trigon TFI: Rozwiązanie umów z GetBack o zarządzanie portfelami jest skuteczne

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) stoi na stanowisku, że rozwiązanie umów o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit ze spółką GetBack w restrukturyzacji jest skuteczne, podało TFI w opublikowanym dziś komentarzu.

"Nie mamy wątpliwości, że rozwiązanie tych umów jest skuteczne i tak jak wskazaliśmy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack. Oświadczenia o wypowiedzeniu wskazały GetBack na szereg naruszeń, które nie zostały przez GetBack usunięte mimo żądań ze strony Towarzystwa. W swoim działaniu kierujemy się najlepszym interesem i bezpieczeństwem naszych klientów "

czytamy w komentarzu Trigon TFI do stanowiska GetBack.

Trigon TFI 18 lipca br. rozwiązało umowę z GetBack w restrukturyzacji o zarządzanie portfelami wierzytelności w ramach dziewięciu funduszy Trigon Profit. Towarzystwo poinformowało także, że w najbliższych dniach planuje podpisanie umów z nowymi renomowanymi serwiserami.

Trigon w komentarzu wskazał, że przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych jasno wskazują na możliwość rozwiązania przez TFI ze skutkiem natychmiastowym tego typu umów, jeżeli leży to w interesie uczestników danego funduszu.

"Okoliczność, że GetBack miałby być w trakcie przeglądu transakcji (jak można rozumieć – dokonywanych przez GetBack jako serwisera funduszy) dotyczących sprzedaży/nabycia na rynku wtórnym portfeli wierzytelności, pozostaje całkowicie bez znaczenia dla skuteczności wypowiedzenia umów przez TFI"

czytamy dalej.

Wg Trigon TFI, wskazane przez GetBack okoliczności stanowią wyłącznie sprawy wewnętrzne GetBack i w żaden sposób nie mogą ograniczać prawa TFI do rozwiązania umów ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na interes uczestników funduszy.

Przeciwne twierdzenia zawarte w raporcie bieżącym GetBack 98/2018 są pozbawione oparcia w przepisach prawa lub w postanowieniach umów, podsumowano.

GetBack w restrukturyzacji podał we wczorajszym raporcie, iż ocenia, że rozwiązanie umów na zarządzanie portfelami wierzytelności przez Trigon TFI nie jest możliwe do chwili, w której zakończony zostanie niezależny przegląd transakcji sprzedaży/nabycia na rynku wtórnym portfeli wierzytelności.

(ISBnews), #GBK

Zobacz także: GetBack: Rozwiązanie umów z Trigon niemożliwe do zakończenia przeglądu transakcji

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości