Sescom publikuje wyniki po III kw. roku obrotowego 2017/2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sie 2018, 09:14

Sescom publikuje wyniki po III kw. roku obrotowego 2017/2018

Od początku października 2017 r. Sescom, dostawca kompleksowych usług Facility Management dla placówek sieciowych, wypracował 94,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz osiągnął zysk netto w wysokości 6,7 mln zł.

Podobnie jak w pierwszym półroczu 2017/18, także w samym III kwartale cała Grupa Kapitałowa Sescom, czyli Sescom S.A. wraz ze spółkami zależnymi, utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zysków. Przychody ze sprzedaży wzrosły do poziomu 37,4 mln zł (o 64 % rdr.), co pozwoliło osiągnąć zysk operacyjny (EBIT) wyższy o 277 % w stosunku do III kw. 2016/2017, a zysk netto w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2016/17 o 304% (3,7 mln zł).

Tak istotny wzrost przychodów związany jest z rozwojem skali działalności i kolejnymi realizowanymi projektami. W III kwartale Sescom wykonał m.in. pierwsze prace na Półwyspie Iberyjskim, a także zaprojektował i zbudował pierwszy sklep chińskiej marki XIMI Vogue w Polsce. Liczba obsługiwanych placówek w Europie przekroczyła 36 000.

Poszerzenie oferty i inwestycje w technologie

W III kwartale roku obrotowego Sescom rozpoczął też proces akwizycji spółki Dozór Techniczny s.j., zajmującej się serwisem wózków widłowych i podnośników. Ustalono warunki umowy inwestycyjnej, a Dozór Techniczny jest w trakcie przekształcania się w spółkę z o.o., co stanowi w jeden z warunków transakcji. Sescom obejmie 51 % udziałów w nowopowstałej spółce z o.o. i zachowa sobie prawo do zakupów kolejnych udziałów w następnych transakcjach.

„Akwizycja wpisuje się w naszą strategię, zgodnie z którą chcemy dostarczać klientom kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymania technicznego obiektów i urządzeń. Uzupełniamy ofertę dla dotychczasowych klientów, a także będziemy mogli wejść w nowe branże, w tym logistykę i gospodarkę magazynową"

mówi prezes zarządu Sescom, Sławomir Halbryt.

Sescom rozwija też usługi w ramach oferty Sescom Digital, czyli wdrożeń nowych technologii w obiektach sieciowych. Ponadto ważnym elementem są trwające prace nad rozwojem platformy analitycznej opartej na rozwiązaniach klasy Business Intelligence, służącej do wsparcia procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

„Przyszłość stoi pod znakiem rywalizacji technologicznej wśród sprzedawców detalicznych oraz szybszej i szerszej analizy danych wpływających na pracę obiektów. Sescom chce odegrać znaczącą rolę we wspieraniu w tym obszarze klientów segmentu retail i nie tylko"

dodaje prezes Halbryt.

Wysoka dynamika wzrostu

Także dane narastające za 9 miesięcy roku obrotowego pokazują systematyczną poprawę wyników finansowych w porównaniu z poprzednimi latami obrotowymi. W trzech kwartałach 2017/18 Sescom wygenerował przychody większe o 41% od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego, kończąc przedostatni kwartał roku obrotowego wynikiem netto w wysokości 6,7 mln zł.

Biorąc pod uwagę dane finansowe za pierwsze trzy kwartały, na koniec roku obrotowego 2017/18 Sescom liczy na wyniki lepsze niż za ubiegły rok obrotowy. Wówczas skonsolidowane przychody wyniosły ponad 96 mln zł, a wynik netto 5,2 mln zł.

O spółce

Sescom S.A. działa od 2008 roku i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania sklepów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia mediów, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności.

Źródło: spółka, #SES

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości