Midven zmienił nazwę na Arts Alliance, zainwestował w producenta gier Kool2Play | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 gru 2018, 12:00

Midven zmienił nazwę na Arts Alliance, zainwestował w producenta gier Kool2Play

Grupa Midven dokonała na ostatnim nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zmiany nazwy na Arts Alliance GK, podała spółka. Ponadto grupa zainwestowała w spółkę Kool2Play, która zajmuje się tworzeniem gier na PC, Mac, Nintendo Switch, iOS i Android oraz specjalistycznymi działaniami promocyjnymi produktów z branży gier.

Podpisana umowa zakłada objęcie przez Midven 15% udziałów w spółce Kool2Play i wiąże się z realizacją nowej strategii, w ramach której grupa ma rozwijać się w oparciu o współfinansowanie produkcji gier komputerowych oraz dalsze inwestowanie w spółki samodzielnie zajmujące się produkcją gier. Oprócz nabycia przez Midven udziałów w Kool2Play w umowie znalazły się zapisy dotyczące przekształcenia producenta gier w spółkę akcyjną oraz wprowadzenie akcji Kool2Play do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

czytamy w komunikacie.

Kool2Play to producent gier z siedzibą w Warszawie, działający na rynku od 2014 roku i mający w swoim portfolio 8 gier wydanych na platformy takie jak PC, iOS, Android oraz VR. Obecnie studio prowadzi prace nad dwiema znacznie obszerniejszymi grami: "Uragun" (PC, konsole, mobile), której premiera odbędzie się w II połowie 2019 roku, oraz "City of Minds", z premierą planowaną na 2020 r. Równolegle z tworzeniem 2 flagowych produktów studio Kool2Play zapowiedziało, iż w I połowie 2019 roku wyda 6 gier przeznaczonych na konsolę Nintendo Switch, podano także.

Poza rozwojem gier Kool2Play poprzez spółkę zależną Kool Things realizuje specjalistyczne usługi z zakresu międzynarodowej promocji dla największych światowych wydawców gier oraz producentów sprzętu dla graczy.

Grupa kapitałowa Kool2Play to unikalna firma z sektora gier. Z jednej strony mamy spółkę Kool2Play, która produkuje gry. Z drugiej Kool Things z ogromnym, prawdopodobnie największym w Polsce, doświadczeniem w międzynarodowej promocji w sektorze gier. To połączenie to prawdziwy dynamit - obie te spółki świetnie uzupełniają swój know-how i potencjał rozwoju. Grupa kapitałowa Kool2Play już w chwili obecnej generuje przychody i zyski. Wierzymy, że Midven dzięki swojemu finansowemu know-how przyczyni się znacząco do zwiększenia skali naszych działań

powiedział prezes Kool2Play Marcin Marzęcki, cytowany w materiale. 

Grupa Midven konsekwentnie buduje swoje kompetencje w branży gier. Tym samym akcjonariusze Midven zdecydowali na ostatnim NWZ spółki o zmianie nazwy z Midven na Arts Alliance GK, podkreślono też w komunikacie.

Podjęliśmy decyzję o połączeniu kompetencji inwestycyjnych zapoczątkowanych przez Midven z kompetencjami wydawania gier oraz ich współfinansowania przez Arts Alliance, stąd ostateczna dokonana zmiana nazwy, aby nadać przejrzysty wymiar w działalności spółki

skomentował prezes Midven Andrzej Zając.

Ideą spółki będzie nie tylko nabywanie udziałów i akcji spółek z segmentu gier internetowych oraz plasowanie ich akcji na rynku giełdowym, ale również poszukiwanie synergii w ramach współfinansowania i realizacji gier wydawanych już pod nazwą Arts Alliance. Dotychczas spółka zawarła umowę licencyjną na wprowadzenie do obrotu i wydanie 3 gier na platformę Nintendo Switch, a na rok 2019 planuje kolejne wydania gier oraz realizację poszczególnych projektów w tym segmencie działalności, wskazano.

Branża gier to obecnie jeden z bardziej perspektywicznych na rynku kapitałowym segmentów. Inwestycja w Kool2Play to druga po dokonanej w PrimeBit Games (PBG) w obszarze gier internetowych. Prowadzimy prace nad możliwymi kolejnymi inwestycjami stanowiącymi podstawę rozwoju Arts Alliance, niezależnie od prac nad projektami gier

podsumował Zając.

Midven S.A. (zmieniający nazwę na Arts Alliance GK S.A.) notowany na rynku giełdowym NewConnect, jest wydawcą gier internetowych, posiada udziały i/lub akcje w spółkach PrimeBit Games S.A., Kool2Play Sp. z o.o. ze spółką zależną KoolThings Sp. z o.o. oraz podmiotach technologicznych: TNN Finance S.A., Bookre S.A., Parcel Technik S.A. oraz Medard S.A.

(ISBnews), 

Ostatnie wiadomości