Z emisji akcji PBKM pozyska ponad 53 mln PLN | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 gru 2018, 10:04

Z emisji akcji PBKM pozyska ponad 53 mln PLN

Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu w subskrypcji prywatnej, zarząd PBKM S.A. zdecydował, że zaoferuje inwestorom 918 728 akcji nowej emisji (seria L) po cenie 58 PLN za akcję. Średnia stopa redukcji zapisów na akcje nowej emisji wyniosła 31%. Do 14 grudnia br. zostaną zawarte z inwestorami umowy objęcia akcji serii L.

Inwestorzy, z którymi spotkaliśmy się podczas road-show, docenili naszą strategię rozwoju Grupy FamiCord w Europie poprzez kolejne akwizycje. Popyt na akcje zadeklarowany przez inwestorów przekroczył liczbę oferowanych akcji nowej emisji, dlatego zdecydowaliśmy się na redukcję zapisów. Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów po ustalonej cenie emisyjnej, pozyskamy ponad 53 mln PLN z emisji. Liczyliśmy na nieznacznie wyższą cenę emisyjną, jednak obecna bardzo trudna sytuacja na rynku kapitałowym, zarówno w Polsce, jak i na świecie, była sporym wyzwaniem. Patrząc z takiej perspektywy uważam uplasowanie akcji za duży sukces. Szacowane wpływy z emisji będą nieco niższe (o ok.3%) niż zakładaliśmy, ale wystarczające do sfinansowania niektórych akwizycji, które planujemy przeprowadzić w perspektywie kilkunastu miesięcy

mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

Jednym z priorytetów strategii rozwoju Grupy FamiCord (Grupa PBKM) jest konsolidacja rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie. Grupa FamiCord przez ostatnie kilkanaście lat rozwijała się dynamicznie zarówno organicznie jak i poprzez akwizycje w kraju i za granicą. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 15 transakcji o charakterze przejęć, ostatnią z nich był zakup portugalskiej spółki Stemlab, dzięki którym Grupa FamiCord zajmuje obecnie pozycję największego banku komórek macierzystych w Europie z blisko 30% udziałem w rynku pod względem przetwarzanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Biorąc pod uwagę postępujące procesy konsolidacyjne na świecie i zainteresowanie dużych graczy rynkiem europejskim, kolejne akwizycje mają na celu umocnienie Grupy FamiCord na pozycji lidera rynku w Europie.

O spółce

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 28% udziałem w rynku uwzględniając ostatnią transakcję M&A w Portugalii. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku Grupa przechowywała prawie 280 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek i ponad 372 tys. wszystkich próbek biologicznych (po uwzględnieniu danych Stemlab). Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Włoszech, Szwajcarii i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla Partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana obecnie w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III (docelowo będzie 8 prób klinicznych) w ramach których są/będą prowadzone terapie różnych chorób z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości