Stelmet zbada wartość brytyjskiej spółki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sty 2019, 14:17

Stelmet zbada wartość brytyjskiej spółki

Grupa Stelmet rozpoczyna test na utratę wartości wartości firmy powstałej w wyniku nabycia brytyjskiej spółki Grange Fencing Ltd. Ma to związek ze zmianą uwarunkowań biznesowych prowadzenia działalności na rynku w Wielkiej Brytanii. Jeśli pozycja będzie wymagała korekty, spółka dokona odpowiedniego odpisu w sprawozdaniu finansowym za rok 2017/2018.

Pozycja, której wartość podlega testowi na utratę wartości to tzw. goodwill. Jest to jeden z elementów wchodzących w skład bilansu, w jego części dotyczącej aktywów trwałych, w pozycji wartość firmy.

- Testy na utratę wartości przeprowadza się zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeśli przeprowadzone badanie wykaże potrzebę dokonania zmiany wartości firmy to będziemy zobowiązani do utworzenia stosownego odpisu – powiedział Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmet.

- Badanie wartości Grange Fencing przeprowadzamy w związku ze zmianą uwarunkowań biznesowych prowadzenia działalności na rynku w Wielkiej Brytanii. Nie ma to żadnego wpływu na bieżącą działalność operacyjną brytyjskiej spółki, ani działalność operacyjną całej Grupy. Jest to proces księgowy, niepieniężny, którego ew. rezultaty nie wpłyną na wysokość wyniku EBITDA Grupy – dodaje Dominika Bieńkowska, członek zarządu Stelmet.

Ewentualne odpisy aktualizujące wartość aktywów zostaną ujęte w jednostkowym sprawozdaniu Stelmet S.A. i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Stelmet za rok obrotowy 2017/2018.

O Grupie Stelmet:

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

Źródło: Spółka, #STL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości