LUG S.A. zamyka IV kwartał 2018 r. 27,7 proc. wzrostem przychodów. Zdarzenie jednorazowe znacząco oddziałuje na wyniki IV kw. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lut 2019, 14:23

LUG S.A. zamyka IV kwartał 2018 r. 27,7 proc. wzrostem przychodów. Zdarzenie jednorazowe znacząco oddziałuje na wyniki IV kw.

  • 50,17 mln zł (+27,7% r/r) rekordowe przychody w skali kwartału oraz wypracowane 17,23 mln zł (+34,3% r/r) zysku brutto na sprzedaży;
  • 8,47 mln zł przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej;
  • 0,7 mln zł straty netto w IV kwartale (w stosunku do 1,46 mln zł zysku przy wyłączeniu zdarzenia jednorazowego).
  • Otwarcie zakładu produkcyjnego w Argentynie
  • Objęcie przez LUG funkcji członka Światowego Forum Ekonomicznego
  • Rekordowe nakłady inwestycyjne na prace rozwojowe i złożenie czterech wniosków patentowych

Grupa Kapitałowa LUG S.A., czołowy producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował skonsolidowane wyniki IV kwartału 2018 roku. W ostatnim kwartale roku spółka wypracowała rekordową kwotę 50,17 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto (+27,7 r/r). Tym samym narastająco przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 169,77 mln zł, przy dynamice +19,3% r/r. Na całościowe wyniki grupy wypracowane w ostatnich miesiącach minionego roku miało wpływ incydentalne zdarzenie.

W ostatnim kwartale roku LUG przekroczył barierę 50 mln zł przychodów ze sprzedaży podtrzymując trend wzrostu przychodów realizowany od kilkunastu kwartałów, jednocześnie stawiając czoła spadkowi wyników na pozostałych pozycjach. Ostatni kwartał roku spółka zamknęła kwotą 17,23 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co w zestawieniu z wynikiem 18,87 mln zł z IV kwartału 2017 roku oznacza spadek o 8,7 proc. W ujęciu narastającym za cztery kwartały 2018 roku zysk brutto na sprzedaży okazał się o 11,8 proc. lepszy niż przed rokiem i osiągnął poziom 69,15 mln zł. Marża brutto na sprzedaży w samym IV kwartale spadła r/r o 13,7pp i osiągnęła poziom 34,3 proc., wobec poziomu 40,7 proc. marży brutto w całym 2018 roku. Spółka wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 3,65 mln zł (- 27,3% r/r), natomiast w okresie dwunastu miesięcy 2018 roku wynik EBITDA wzrósł o 12,2 proc. do poziomu 13,80 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 1,16 mln zł w IV kw. 2018 r. i 6,52 mln zł w całym roku.

Na pogorszenie wyników IV kwartału 2018 r. istotny wpływ miało jednorazowe zdarzenie w postaci dużego projektu oświetleniowego, który zrealizowany został na ujemnej marży. W efekcie w analizowanym okresie spółka zanotowała stratę netto w kwocie 0,7 mln zł (-124,7% r/r). Zysk netto za cztery kwartały 2018 roku wyniósł natomiast 4,31 mln zł (-39,2% r/r). Z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego zysk operacyjny w IV kwartale 2018 r. wyniósłby 3,31 mln zł, a zysk netto 1,46 mln zł. Natomiast w całym 2018 r. zysk operacyjny wyniósłby 8,67 mln zł, a zysk netto 6,47 mln zł.

Miniony rok był również czasem ważnych decyzji biznesowych mających na celu realizację przyjętych celów strategicznych oraz budowę silnej pozycji Grupy na arenie międzynarodowej.

LUG na arenie międzynarodowej

Końcówka roku obfitowała w liczne wydarzenia umacniające pozycję Grupy na światowych rynkach. Uroczyście otwarto i uruchomiono produkcję w pierwszej zagranicznej fabryce spółki w Argentynie. W listopadzie powołano nową spółkę LUG Turkey, która koncentruje się na realizacji kontraktów w Turcji i krajach sąsiednich. Inaugurowano także działalność dwóch showroomów w Afryce Północnej, w Maroku i Algierii. Ponadto na początku roku spółka otrzymała także prestiżowe zaproszenie do grona członków Światowego Forum Ekonomicznego.

Samorządy inwestują w energooszczędne oświetlenie

Ubiegły rok to także czas intensywnych prac badawczo-rozwojowych z obszaru Smart Lightingu. Zespół badawczo-projektowy LUG opracował i przygotował do wdrożenia prototypy nowych opraw oświetleniowych, spośród których złożono 4 wnioski patentowe. Premiera nowych opraw będzie miała miejsce jeszcze w tym roku.

- Samorządy w coraz większym stopniu koncentrują się na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej. To tworzy doskonałe pole do wykorzystania naszych rozwiązań z zakresu Smart City, w które inwestujemy w ramach prac rozwojowych, czego efekty będę widoczne już 2019 roku. - mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Źródło: Spółka, #LUG

Ostatnie wiadomości