Bank Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję za 2018 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lut 2019, 08:40

Bank Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

Zarząd Banku Pekao postanowił przedłożyć akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości 6,6 zł na 1 akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy do wypłaty wynosi 1 732,3 mln zł, tj. 75% jednostkowego zysku netto za ub.r., podał bank.

"Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż w dniu 25 lutego 2019 r. zarząd banku przyjął wniosek dotyczący propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zakładający przeznaczenie:

a) kwoty 1 732 302 224,4 zł na wypłatę dywidendy, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy wynoszący 75% jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2018, oraz

b) kwoty 578 297 347,77 zł na kapitał rezerwowy banku.

Proponowana wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 6,6 zł" - czytamy w komunikacie.

Wskazany wyżej proponowany wskaźnik wypłaty dywidendy wynoszący 75% jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2018 jest niższy od wskaźnika zamieszczonego w kierunkowych propozycjach podziału zysku banku za lata 2018-2020 opublikowanych w raporcie bieżącym nr 29/2018 z dnia 19 listopada 2018 r., wskazano.

"Wynika to z uwzględnienia przez zarząd banku otrzymanych od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) rekomendacji dotyczących założeń polityki dywidendowej banku […], jak też z uwzględnienia indywidualnego zalecenia KNF dotyczącego dywidendy za rok 2018" - wyjaśnił bank.

W odrębnym komunikacie Pekao podało, że otrzymało z KNF indywidualne zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 25% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. KNF potwierdziła też, iż bank nie spełnia kryteriów kwalifikujących do wypłaty do 100% dywidendy z zysku banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Zaproponowany przez zarząd banku dzień dywidendy to 10 lipca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy to 30 lipca 2019 r., podano także.

"Jednocześnie zarząd banku przyjął wniosek w sprawie pokrycia w całości z kapitału rezerwowego banku niepodzielonej straty z lat ubiegłych w wysokości 936 747 994,04 zł, powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9" - czytamy dalej.

25 lutego 2019 r. wnioski zarządu banku dotyczące proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz proponowanego sposobu pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych uzyskały pozytywną ocenę rady nadzorczej banku. Wnioski te zostaną przedłożone zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku, podsumowano.

Dywidenda za 2017 rok wyniosła 2 074 mln zł, tj. 7,9 zł na akcję.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Banku Pekao w 2018 r. wyniósł 2 310,6 mln zł wobec 2 088,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews), #PEO

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości