Aplisens osiągnie zakładany w strategii na '19 wzrost przychodów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2019, 14:06

Aplisens osiągnie zakładany w strategii na '19 wzrost przychodów

Aplisens spodziewa się, że w 2019 r. zrealizuje założony w strategii wzrost przychodów do poziomu ok. 120 mln zł, głównie dzięki sprzedaży na rynku krajowym oraz krajów WNP - poinformowali przedstawiciele spółki na piątkowej konferencji. Zarząd ocenia, że prawdopodobnie nie uda się zrealizować zakładanych dynamik sprzedaży na rynku UE oraz pozostałych rynkach, ale w dłuższej perspektywie spodziewa się ich wzrostu.

"W zeszłym roku czwarty kwartał był wyjątkowo słaby – teraz realizacja jest na poziomie podobnym jak w zeszłym roku, ale zakładamy, że osiągnięcie 120 mln w całym roku jest realne" – powiedział prezes Adam Żurawski.

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody grupy wyniosły 87,7 mln zł (wzrost o 14,2 proc. rdr), zysk operacyjny 14,5 mln zł (wzrost o 1,5 proc. rdr), EBITDA 20,3 mln zł (wzrost o 3,8 proc. rdr), a zysk netto 12,2 mln zł (wzrost o 2,3 proc. rdr). Zysk netto podmiotu dominującego wyniósł 11,7 mln zł.

W strategii na lata 2017-2019 Aplisens zakładał wzrost sprzedaży grupy w 2019 roku średnio o 12 proc. W ubiegłym roku przychody zwiększyły się o 5,9 proc. do 105,7 mln zł.

Prezes ocenił, że grupa zrealizuje założony wzrost sprzedaży na rynku krajowym na poziomie 8-9 proc., a dynamika może być nawet "trochę lepsza".

Zgodnie ze strategią, grupa miała osiągnąć w 2019 r. także wzrost przychodów rdr na rynkach WNP o ok. 10 proc., na rynkach UE o ok. 14 proc., a na pozostałych o ok. 20 proc. Przez trzy kwartały 2019 r. sprzedaż na rynkach WNP wyniosła 32,6 mln zł (wzrost o 10,7 proc. rdr). Przychody z rynku polskiego wyniosły 30,6 mln zł (wzrost o 22,1 proc. rdr), a Unii Europejskiej 19,3 mln zł (wzrost o 10,15 proc. rdr). Sprzedaż na rynkach pozostałych wyniosła 5,2 mln zł (wzrost o 9,2 proc.).

Z prezentacji spółki wynika, że poziom realizacji założeń strategii wynosi obecnie 82 proc. na rynku krajowym, 68 proc. na rynkach WNP, 81 proc. w UE oraz 41 proc. na pozostałych rynkach.

"Jeśli chodzi o rynki WNP najbardziej dynamicznie rośnie sprzedaż na rynku białoruskim - mamy wzrosty na poziomie nawet 50 proc. Główny rynek - rynek rosyjski zależy w głównej mierze od cen ropy - początek roku był słaby, jeśli chodzi o ceny ropy i to się przełożyło na zamówienia. W tej chwili ta cena jest stabilna i jeśli taka sytuacja będzie w kolejnych kwartałach to sprzedaż powinna być na dobrym poziomie" - dodał prezes.

W odniesieniu do rynku UE prezes ocenił, że widoczny jest kryzys, szczególnie na rynku niemieckim, ale w dłuższej perspektywie grupa spodziewa się wzrostów. Dodał, że założonej w strategii dynamiki pewnie nie uda się zrealizować.

"Największym niepowodzeniem jest sprzedaż na rynkach pozostałych – to wynika w dużej mierze z tego ze wypadł Iran – to nie jedyna przyczyna, ale główna. Jeśli chodzi o te pozostałe rynki, sprzedaż po trzech kwartałach tego nie pokazuje, ale w dłuższej perspektywie zakładamy, że te rynki będą najszybciej rosły" - dodał Żurawski.

Według prezesa w kolejnych latach udział sprzedaży krajowej będzie malał, a Aplisens podejmuje działania, by dywersyfikować sprzedaż - jej rozproszenie po całym świecie to - w ocenie prezesa - mniejsze prawdopodobieństwo, że coś "tąpnie". Grupa ma podpisaną umowę na certyfikowanie swojego produktu na rynkach amerykańskim i kanadyjskim, w połowie 2020 powinna uzyskać certyfikaty, a samą sprzedaż rozpocząć w 2021 r.

"Potencjał produkcyjny został stworzony – teraz prawdopodobnie będzie nastawienie na nowe produkty i wzrost sprzedaży na rynkach zewnętrznych. Jakieś inwestycje będą, ale nie planujemy, że będą znaczące - tak jak w ostatnich latach. Skala capexu w nowej strategii będzie raczej taka sama lub niższa, gdyż największe nakłady zazwyczaj idą na potencjał produkcyjny" - powiedział prezes.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki, wydatki inwestycyjne za trzy kwartały wyniosły ok. 7,6 mln zł, a na koniec roku mają one wynieść ok. 10 mln zł. Najwięcej wydatków przeznaczono na inwestycję w Radomiu - stanowisko do produkcji przepływomierzy, która w sumie pochłonie 10 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na początek 2020 r.

Aplisens jest dostawcą rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkuje urządzenia do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury, a dodatkowo firma świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

(PAP Biznes), #APN

doa/ gor/

Zobacz także: Aplisens SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości