Komunikat z 3 posiedzenia KNF | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2020, 19:56

Komunikat z 3 posiedzenia KNF

Komunikat z 3 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2020 r.

W trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,

Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowegoi),

Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,

Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,

Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,

Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,

Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*.

* Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.

i) R. Mikusiński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1 i 2 komunikatu.

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

Wioletty Macnar na stanowisko Prezesa Zarządu Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,

Wioletty Macnar na stanowisko Prezesa Zarządu Santander Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń SA,

Iwony Król na stanowisko Prezesa Zarządu SKOK przy „Dezamet” SA.

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej:

Michael/Ström Domowi Maklerskiemu SA z siedzibą w Warszawie

w zakresie nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych.

3. Komisja zapoznała się:

z informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2019 r.,

z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r.

4. Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

4 lutego,

18 lutego,

3 marca,

17 marca,

31 marca,

14 kwietnia.

kom mra

Ostatnie wiadomości