Grupa PBKM umacnia pozycję w Turcji poprzez inwestycje w bank komórek macierzystych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 mar 2020, 08:59

Grupa PBKM umacnia pozycję w Turcji poprzez inwestycje w bank komórek macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM, Grupa PBKM), przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord - największy bank komórek macierzystych w Europie, zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia udziałów w tureckim banku komórek macierzystych, działającym dotychczas w ramach struktury firmy Acıbadem Healthcare Group.

PBKM zapłacił 2,8 mln Euro (ok. 12,9 mln PLN) za 70% udziałów w nowo utworzonej spółce Famicord – Acibadem, powstałej z wydzielonej części przedsiębiorstwa z Acıbadem Healthcare Group, do której została przeniesiona działalność w zakresie pobierania, przetwarzania, badania oraz przechowywania krwi pępowinowej. Pozostałe 30 % udziałów pozostanie w rękach Acıbadem Healthcare Group. Transakcja zakupu udziałów w tureckim banku komórek macierzystych zostanie sfinansowana z przeprowadzonej w ubiegłym roku prywatnej emisji akcji spółki, z której PBKM pozyskał ponad 218 mln zł na akwizycje.

Umowa inwestycyjna została zawarta 4 września 2019 roku i zawierała szereg warunków zawieszających, w szczególności zawiązanie spółki Famicord - Acibadem, przeniesienie aktywów i licencji na Famicord - Acibadem, zawarcie przez Famicord - Acibadem umowy najmu nieruchomości oraz uzyskanie nowych licencji i zezwoleń wymaganych zgodnie z prawem tureckim do prowadzenia działalności w zakresie bankowania krwi pępowinowej.

Acıbadem Healthcare Group została założona w 1991 roku i jest wiodącą prywatną instytucją ochrony zdrowia w Turcji. W ramach Grupy działa 21 szpitali i 13 przychodni zlokalizowanych w czterech państwach, w których zatrudnionych jest prawie 22 500 pracowników, w tym 4 000 lekarzy i 4 200 pielęgniarek. Od 2003 roku w ramach struktury Grupy działa bank komórek macierzystych - Acıbadem Labcell Umbilical Cord Blood Bank, w którym przechowywana jest krew pępowinowa pobierana niemal wyłącznie w szpitalach Acıbadem Hospitals Group. Na koniec 2019 roku w Acıbadem Labcell Umbilical Cord Blood Bank przechowywanych było około 8,5 tys. próbek krwi pępowinowej i tkanek. Około 20% klientów płaciło za przechowywanie próbek w modelu abonamentowym. Więcej informacji TUTAJ

- Cieszymy się, że kolejny świetnie zorganizowany i doskonale działający bank komórek macierzystych dołączy do Grupy FamiCord. Znacząco umacniamy pozycję w Turcji, gdzie prowadząc dwa banki komórek macierzystych mamy większe możliwości dalszego zwiększania udziału i penetracji tego rynku. Szacujemy, że dzięki naszemu zaangażowaniu zwiększymy sprzedaż usług bankowania krwi pępowinowej w szpitalach grupy Acibadem o 50% w ciągu 3-5 lat. Ponadto nie wykluczamy rozszerzenia współpracy z Acıbadem Healthcare Group w zakresie wprowadzenia w jej szpitalach terapii eksperymentalnych np. z wykorzystaniem komórek macierzystych. Grupa Acibadem prowadzi już działania w tym zakresie jak również w obszarze technologii CAR-T – innowacyjnej terapii leczenia nowotworów, która jest przedmiotem zainteresowania PBKM. Dodam, że pracujemy intensywnie nad kolejnymi akwizycjami, zarówno na rynkach europejskich jak i poza Europą. Jesteśmy w nieustannym procesie budowania coraz mocniejszej marki Grupy FamiCord oraz dynamicznych inwestycji w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

- Wierzę, że dzięki partnerstwu Grupy PBKM i Acıbadem powstanie platforma o ogromnym potencjale wzrostu i zapewniająca korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, w tym rodzinom preferującym nasze usługi bankowania krwi pępowinowej. Bank komórek macierzystych jest częścią ekosystemu Grupy Acıbadem, która jest jednym z wiodących prywatnych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną w Turcji i regionie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z doskonale zorganizowanym i szybko rozwijającym się partnerem biznesowym, jakim jest Grupa FamiCord (PBKM), która wniesie do nowej struktury rozwiązania mogące przyczynić się do bardziej wydajnego i wyższego wzrost naszego banku komórek macierzystych. Liczymy, że nasze partnerstwo będzie niezwykle wartościowe i dzięki niemu zwiększy się nasza aktywność w zakresie pozyskiwania nowych klientów w Turcji, poprzez dotarcie do szerszego grona osób zainteresowanych bankowaniem krwi pępowinowej. Tego typu inwestycje przychodzące do Turcji z Europy za pośrednictwem Grupy FamiCord, która jest największym europejskim bankiem komórek macierzystych, są w obecnych okolicznościach dowodem siły marki Acıbadem - mówi Mehmet Ali Aydınlar, prezes Acıbadem Healthcare Group.

O PBKM:

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ok. 35% udziałem w rynku uwzględniając ostatnie transakcje M&A w Portugalii i Hiszpanii. Na koniec 2019 roku Grupa przechowywała 335 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 456 tys. wszystkich próbek biologicznych. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie, a od niedawna również na Litwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana w 4 próby kliniczne oraz medyczny eksperyment badawczy w ramach których podano pacjentom leki będące frakcją komórek macierzystych już ponad 500 razy (docelowo będzie 7 prób klinicznych).

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Zobacz także: Polski Bank Komórek Macierzystych SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości