Barometr Ofert Pracy w IV spadł do 218 pkt. z 250,6 pkt w III - BIEC, KM WSIiZ | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 maj 2020, 11:26

Barometr Ofert Pracy w IV spadł do 218 pkt. z 250,6 pkt w III - BIEC, KM WSIiZ

Barometr Ofert Pracy w kwietniu spadł do 218 pkt. z 250,6 pkt. w marcu - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oznacza to największy spadek wskaźnika od początku prowadzenia badania, czyli od 1999 roku.

Wartość wskaźnika w kwietniu wyniosła 218,0 wobec 250,6 pkt w marcu.

"Barometr Ofert Pracy (...) wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, zgodnie z przewidywaniami, w kwietniu mocno spadł. Kwietniowy spadek liczby wakatów publikowanych online wyniósł 28 proc. Tak dużą jednorazową redukcję liczby ofert w skali kraju notujemy po raz pierwszy od początku monitorowania rynku wakatów, tj. od 1999 r." - napisano w komentarzu do danych.

"Analizując stan rynku wakatów od samego momentu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego należy zaznaczyć, że w przekroju całego kraju jest już ich o 40 proc. mniej, a obecne wartości oscylują na poziomie zbliżonym do stycznia/lutego 2015 roku. Podobne wyniki notujemy w Wielkiej Brytanii, w której w tym samym okresie liczba wakatów spadła o 42 proc. Nieco łagodniejsze spadki wystąpiły w Austrii – 28 proc., Szwecji – 25 proc. oraz Holandii – 24 proc. Gorzej jest zaś w Australii, gdzie ofert jest już o 54 proc. mniej niż w lutym br." - dodano.

Jak napisali autorzy raportu, spada średni czas długości rekrutacji, co może świadczyć o stosunkowo dobrej sytuacji w przedsiębiorstwach, na działalność których epidemia miała mniejszy wpływ.

"Tendencja związana z wydłużaniem przez pracodawców terminu rekrutacji, którą obserwowaliśmy w ubiegłym miesiącu obecnie jest już mniej wyraźna. Odsetek ofert z ponad 30 dniowym okresem rekrutacji w przekroju całego kraju spadł z 80 proc. w marcu do 47 proc. w

kwietniu. Liczba ofert z ponad 45 dniowym okresem ważności oferty spadła czterokrotnie. Może to świadczyć zarówno o gotowości do zatrudniania tu i teraz w branżach mniej wrażliwych na efekty wirusa, jak i o wycofywaniu ofert pracy w branżach wrażliwych. Z jednej strony występuje łagodzenie obostrzeń dot. aktywności gospodarczej, z drugiej jednak widzimy, że efekty wirusa nie znikają szybko i mogą wpływać na niektóre branże jeszcze przez kilka miesięcy" - napisano. (PAP Biznes)

luk/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości