Zakłady Magnezytowe Ropczyce mają za sobą udane I półrocze 2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2020, 08:52

Zakłady Magnezytowe Ropczyce mają za sobą udane I półrocze 2020

Zakłady Magnezytowe Ropczyce mają za sobą udane półrocze. Pomimo trwającej pandemii i ogólnoświatowego spowolnienia w przemyśle Spółka wypracowała wyniki, które nieznacznie odbiegają od przyjętych założeń wolumenowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży producenta materiałów ogniotrwałych wyniosły w analizowanym okresie 155,7 mln zł (- 14,6 proc. rdr), EBITDA 22,4 mln zł (-24,8 proc.), zysk operacyjny 16 mln zł (-29,5 proc.) natomiast zysk netto 12,5 mln zł (-23,8 proc.). Zarząd Spółki zarekomendował WZA, które ma się odbyć 28 sierpnia br. wypłatę 1 zł dywidendy na akcję, co daje DY na poziomie ok. 4,6 proc

- W minionych miesiącach w europejskim przemyśle żelaza i stali, który jest naszym głównym segmentem działalności, obserwowaliśmy duże ograniczenia produkcyjne na niespotykaną dotąd skalę, głównie z powodu hamującej produkcji w branży motoryzacyjnej i przemyśle maszynowym. Ok. 9-proc. (rdr) spadek sprzedaży w tym sektorze udało nam się częściowo zniwelować zwiększeniem przychodów w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych, gdzie zanotowaliśmy prawie 50-proc. wzrost sprzedaży. Poprawa wyników (rdr) w drugim kwartale 2020 rok dobitnie pokazuje skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii 4D. Dywersyfikacja geograficzna, wspierana branżową, produktową oraz inżynieringową pozwala nam na zrównoważone funkcjonowanie nawet w bardzo niestabilnym okresie pandemii. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że wyniki uzyskane przez Spółkę w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku, mimo bezprecedensowego okresu w światowej gospodarce, nie odbiegają znacznie od ustalonych założeń wolumenowych – powiedział Józef Siwiec, prezes ZM ROPCZYCE.

Efektywność strategii 4D, będąca znakiem rozpoznawczym ZM Ropczyce, znalazła odzwierciedlenie w II kw. 2020 roku. Zysk netto producenta materiałów ogniotrwałych wzrósł (rdr) ww. okresie o 196,3 proc. (8 mln zł), zysk operacyjny Grupy oraz EBIDTA były wyższe o odpowiednio: 103 proc. (12,2 mln zł) i 62 proc. (15,3 mln zł). W II kw. br. Spółka odnotowała nieznaczny spadek skonsolidowanych przychodów o 5,8 proc. (76,5 mln zł).

- Uzyskane w pierwszym półroczu wyniki to efekt znacznego udziału w strukturze sprzedaży projektów kompleksowych, realizowanych w ramach dywersyfikacji inżynieringowej. W przyszłość patrzymy z umiarkowanym optymizmem, ale też z ostrożnością, gdyż rynek nie jest do końca przewidywalny - ocenia prezes zarządu ZM ROPCZYCE.

ZM ROPCZYCE prawie połowę przychodów realizują za granicą. Spółka jest obecna w ponad 40 krajach, a jednym z nich są Stany Zjednoczone. Na początku lipca ZM ROPCZYCE zarejestrowały tam spółkę zależną ZMR North America. Stany Zjednoczone w 2019 roku i w pierwszym kwartale 2020 roku zajmowały 5 miejsce na świecie pod względem produkcji stali.

- ZMR North America już działa, spółką kieruje osoba doświadczona w naszej branży. Liczymy, że w nieodległej perspektywie pozyska pierwsze kontrakty. Na początku koncentrujemy się na rozwoju naszej aktywności w segmencie hutnictwa żelaza i stali, w którym widzimy duży potencjał. Perspektywiczne są jednak również sektory związane z przemysłem cementowo-wapienniczym oraz hutnictwem metali nieżelaznych - mówi Józef Siwiec, prezes zarządu ZM ROPCZYCE.

Zarząd ZM Ropczyce dobrze ocenia kondycję spółki, czego efektem jest rekomendacja WZA wypłaty 1 zł dywidendy na akcję. Przypomnijmy, że ZM Ropczyce od 2012 roku regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami.

O Zakładach Magnetycznych Ropczyce:

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Źródło: Spółka, #RPC

Zobacz także: Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości