Genomtec chce pozyskać 8 mln zł z oferty publicznej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 paź 2020, 09:39

Genomtec chce pozyskać 8 mln zł z oferty publicznej

Genomtec – opracowujący rozwiązania dla diagnostyki molekularnej i służby zdrowia - w tym innowacyjny system diagnostyczny Genomtec ID - rozpoczął ofertę publiczną do 730.000 akcji serii J. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 11 zł, oznacza to, że wrocławska spółka chce w sumie pozyskać 8 mln zł wpływów z emisji. Środki z emisji zostaną w całości przeznaczone na przygotowanie do industrializacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID.

W ramach prowadzonej publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli nabyć nie więcej niż 730.000 akcji nowej emisji serii J, które po rejestracji będą stanowiły 8,9 proc. w kapitale zakładowym Genomtec. Cena maksymalna za jedną sztukę akcji serii J została ustalona na 11 zł. Emisja, o wartości 8 mln zł, przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej na podstawie Memorandum Informacyjnego zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie.

Od dnia 14 października rozpocznie się proces budowania Księgi Popytu. W dniu 23 października Emitent planuje podać do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji. Zapisy na akcje będą prowadzone od 23 października do 4 listopada 2020 r.

Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania w procesie oferty publicznej jest Dom Maklerski INC S.A. Zapisy na akcje będzie można składać tylko za pośrednictwem tego podmiotu. Szczegółowe informacje o zasadach subskrypcji zamieszczone są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej www.dminc.pl.

- Nasze rozwiązanie może zmienić dotychczasowe funkcjonowanie diagnostyki genetycznej. Chcemy upowszechnić dostęp do pewnej, szybkiej i przystępnej cenowo analizy. Nad naszym flagowym rozwiązaniem tj. mobilnym analizatorze molekularnym - Genomtec ID - pracujemy już drugi rok. Wiele istotnych kamieni milowych już za nami. W ostatnim czasie sfinalizowaliśmy system beta Genomtec ID. Obecnie analizator posiada już docelowy kształt zapewniający mobilność systemu. Prace nad analizatorem są niezwykle dynamiczne. Aby utrzymać tempo prac chcemy wesprzeć się dodatkowym finansowaniem. Środki z emisji będą przeznaczone na dalszy etap rozwoju systemu Genomtec ID m.in. na jego industrializację . Zakładamy, że jasno określony harmonogram i konsekwentna realizacja kolejnych etapów, przy wsparciu międzynarodowego partnera, pozwoli nam w pierwszej połowie 2022 r. skomercjalizować system, który wykorzystuje nasze autorskie chronione patentem rozwiązania. Jestem przekonany, że realizacja poszczególnych celów zwiększy wartość dla akcjonariuszy i pozwoli budować wartość Spółki. Rozpoczęta emisja jest kolejnym krokiem do upublicznienia akcji Genomtec na NewConnect, na którym chcielibyśmy zadebiutować w I kwartale 2021 r. - powiedział Miron Tokarski, założyciel i prezes Genomtec.

Cele emisyjne:

Genomtec chce pozyskać 8 mln zł brutto z emisji akcji serii J w ramach oferty publicznej. Po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia emisji, środki jakie będą do dyspozycji Spółki wyniosą ok. 7,5 mln zł. Łącznie z otrzymanymi grantami, budżet inwestycyjny Spółki do realizacji w okresie 2020 - H1 2022 wyniesie 17,70 mln zł.

Środki finansowe, które pozyska Spółka będą przeznaczone na następujące cele (dane w mln zł):

cele emisyjne

- Jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie. Jednak teraz wchodzimy w fazę wymagającą znaczących nakładów. W ostatnim czasie NCBiR wsparł nas kwotą 7 mln zł dofinansowania na przystosowanie mobilnego systemu do analizy molekularnej, do użycia w walce z chorobą COVID-19. Zaufanie takiej instytucji jest dla nas bardzo ważne. Po realizacji etapu industrializacji, będziemy mogli rozpocząć kolejny etap, czyli uruchomienie produkcji. W początkowej fazie wyprodukowana będzie partia testowa analizatora oraz wytworzenie kart reakcyjnych. Następnie czekają nas jeszcze walidacja kliniczna kolejnych paneli diagnostycznych oraz procedura uprawniające do wprowadzenia wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro do obrotu. Poszczególne etapy realizujemy we współpracy z międzynarodowym podmiotem typu CDMO. Powyższe działania mają doprowadzić do komercjalizacji rozwijanej przez nas technologii – powiedział Jarek Oleszczuk, członek zarządu i CBO Genomtec.

Harmonogram Oferty Akcji serii J:

14.10.2020 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego na stronie Genomtec SA oraz Oferującego – INC Dom Maklerski SA

14.10 - 22.10 2020 r. Proces budowy Księgi Popytu

23.10.2020 r. Publikacja ceny emisyjnej; Wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na Akcje Inwestorom, którzy wzięli udział w procesie budowy Księgi Popytu

23.10 – 04.11.2020 r. Przyjmowanie zapisów

5.11.2020 r. Dzień przydziału Akcji

Struktura kapitału zakładowego Genomtec S.A. na chwilę obecną wygląda następująco: Leonarto Funds SCSp posiada 1 650 620 akcji dających 22,22 proc. w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; Miron Tokarski – współzałożyciel i prezes Genomtec ma obecnie 1 456 791 akcji (19,61 proc. w głosach na WZA); Małgorzata Małodobra-Mazur obecnie posiada 438 360 (5,90 proc. w głosach na WZA); Konrad Krajewski - 427 860 akcji i 5,76 proc. głosów na WZA; Henryk Roguszczak - 408 360 akcji i 5,50 proc. na WZA. Konrad Pankiewicz posiada 395 654 akcji, które uprawniają do 5,33 proc. głosów na WZA;

Memorandum Informacyjne, związane z emisją akcji serii J Genomtec zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki www.genomtec.com, a także INC Domu Maklerskiego www.dminc.pl.

Genomtec to innowacyjna firma z obszaru mobilnej diagnostyki molekularnej zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją platformy do diagnostyki genetycznej oraz testów mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu chorób zakaźnych, w tym choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Flagowy projekt spółki działa w oparciu o autorską, opatentowaną technologię izotermalną SNAAT® oraz techniki mikroprzepływowe. Urządzenie o rozmiarach niewielkiego sześcianu mieszczącego się w jednej dłoni będzie w stanie przeprowadzić test genetyczny m.in. w diagnostyce infekcji dróg oddechowych w tym na COVID-19 nawet w 15 minut. Docelowo system Genomtec ID będzie przeznaczony do diagnostyki w pierwszym punkcie kontaktu medycznego np. gabinetach lekarskich, podczas wizyt domowych czy transportu do szpitala. W ostatnim czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Spółce prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania na przystosowanie mobilnego systemu do diagnostyki molekularnej - Genomtec ID, do użycia w walce z chorobą COVID-19. Na początku września bieżącego roku spółka poinformowała o podjęciu działań mających na celu wprowadzenie akcji Genomtec do obrotu na New Connect.

O Genomtec:

Genomtec to innowacyjna firma z branży technologii medycznej zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej platformy wykorzystywanej w molekularnej diagnostyce klinicznej różnych chorób zakaźnych, w tym testów mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.

Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyki genetycznej Genomtec ID. Analizator jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem w tego typu urządzeniach. Pozwoli on na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym i to bez konieczności zaangażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. System wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT®. Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwia przeprowadzenie procesu w rekordowo krótkim czasie tj. nawet w 15 min, przy skuteczności równej, a w niektórych przypadkach przekraczającej, jakość testów laboratoryjnych PCR.

Proces rozwoju oraz produkcji przebiegał będzie w ścisłej współpracy z międzynarodową firmą typu CMO (ang. Contract Manufacturing Organization). Zgodnie z założeniami Zarządu Genomtec, komercjalizacja flagowego rozwiązania nastąpi w pierwszym półroczu 2022 r.

Genomtec została założona w 2016 r. Siedziba Spółki Genomtec SA znajduje się we Wrocławiu.

Źródło: Spółka

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości