OncoArendi podpisuje umowę partneringową z Galapagos na platformę Chitynazową i OATD-01
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 lis 2020, 23:04

OncoArendi podpisuje umowę partneringową z Galapagos na platformę Chitynazową i OATD-01

OncoArendi Therapeutics S.A. ogłosiła podpisanie umowy partneringowej dotyczącej rozwoju innowacyjnego leku OATD-01. Opiewająca na łączną wartość 322 mln euro współpraca z Galapagos NV (Belgia), wiodącą spółką biotechnologiczną w Europie, to największa tego typu umowa w historii branży biotechnologicznej w Polsce.

W dniu 5 listopada 2020 r. OncoArendi Therapeutics S.A. i Galapagos NV zawarły wyłączną wieloletnią umowę obejmującą współpracę w zakresie rozwoju platformy chitynazowej oraz udzielenie wyłącznej licencji globalnej na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację cząsteczki OATD‑01 oraz innych podwójnych inhibitorów chitynaz (CHIT1 i AMCase).

Współpraca OncoArendi i Galapagos ma, w ciągu najbliższych kilku lat, doprowadzić do wprowadzenia na światowe rynki leku opartego o cząsteczkę OATD-01 lub inne podwójne inhibitory do zastosowania m.in. w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (IPF), sarkoidozie, astmie lub innych śródmiąższowych chorobach płuc. Warto podkreślić, że zgodnie z coraz liczniejszymi doniesieniami naukowymi, włóknienie płuc jest jednym z najczęstszych powikłań po COVID-19.

Zgodnie z umową OncoArendi Therapeutics otrzyma płatność wstępną (tzw. up-front payment) w wysokości 25 mln EUR, a dalsze transze w ramach podpisanej umowy będą wypłacane przez Galapagos NV po osiąganiu kolejnych “kamieni milowych”. Kamienie milowe określone w umowie obejmują: kolejne etapy rozwoju leku, tzw. development milestones, fazę dopuszczenia leku do obrotu w różnych regionach świata, tzw. regulatory milestones i fazę komercjalizacji oraz sprzedaży leku, tzw. commercial milestones. Łączna wartość umowy, czyli total biodollar value wynosi 320 mln EUR. Dodatkowo, wraz z płatnością up-front Spółka otrzyma również płatność 2 mln EUR z tytułu udzielenia Galapagos prawa pierwszeństwa w negocjacjach dla innych związków rozwijanych w ramach platformy chitynazowej, które nie są podwójnymi inhibitorami chitynaz. Wskazane kwoty nie uwzględniają tantiem z tytułu ewentualnej przyszłej sprzedaży (royalties).

Jak podkreśla Marcin Szumowski, Prezes OncoArendi Therapeutics S.A., jest to sukces, na który Spółka pracowała wiele lat i który nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania zespołu, zaufania inwestorów i wparcia programów badawczych OncoArendi z funduszy publicznych.

„To dla nas niezwykle ważny moment. Podpisanie umowy z Galapagos to przełom na płaszczyźnie naukowej i biznesowej, a przede wszystkim szansa na to, że nasze cząsteczki zyskają merytoryczne i finansowe wsparcie w rozwoju, a dzięki zaangażowaniu globalnej firmy w przyszłości będą mogły leczyć ludzi. Przez ostatnie lata ciężko pracowaliśmy na to, aby doprowadzić do tego etapu. Wysoka jakość naszych danych przedklinicznych i klinicznych oraz wyniki badań nad mechanizmem działania inhibitorów chitynaz zachęciły Galapagos do tej inwestycji. W obszarze chitynaz jesteśmy globalnym liderem a proponowane przez OncoArendi podejście terapeutyczne jest innowacyjne. OATD-01, wiodąca cząsteczka z platformy chitynazowej ma szanse stać się lekiem pierwszym w swojej klasie – tzw. first-in-class. Zakres i jakość naszych badań i potencjał terapeutyczny cząsteczek platformy chitynazowej mają odzwierciedlenie w wartości umowy partneringowej. Uważamy, że ta umowa jest przełomowa dla całej branży i buduje wartość polskiej biotechnologii na świecie” – dodaje Marcin Szumowski.

„Branża biotechnologiczna posiada własną specyfikę, która wymaga długoterminowego zaangażowania biznesu, jednostek naukowych i państwa. Im mniejsza dostępność funduszy inwestycyjnych o profilu biotechnologicznym, tym większa rola środków publicznych. Nasz sukces nie byłby możliwy bez wieloletniego wsparcia i zaufania naszych inwestorów, akcjonariuszy i współpracowników. Bardzo ważne dla rozwoju OATD-01 było również wsparcie NCBR, z którym współpracujemy od początku istnienia naszej Spółki. Wszystkim współautorom naszego sukcesu chciałbym bardzo serdecznie podziękować” – podsumowuje Marcin Szumowski.

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (CFO) - Sławomir Broniarek dodaje, że Spółka ma przed sobą kolejne ambitne projekty: “Podpisana umowa to dla nas pierwszy i do tej pory najważniejszy krok na drodze do walidacji naszego modelu biznesowego oraz do szybkiego wzrostu wartości spółki. Ten sukces zbudowany przez naszych naukowców i światowej klasy ekspertów pozwala wierzyć, że efekty naszej pracy mogą mieć globalny zasięg.”

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Naukowych (CSO) – Rafał Kamiński - podkreśla, że projekt ma ogromną wartość społeczną: “Naszą ambicją było i jest odkrycie oraz rozwój polskiego leku ratującego ludzkie życie i zdrowie. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa i związanych z nim możliwych powikłań płucnych, w tym włóknienia. Co ważne, umowa partneringowa wyraźnie wskazuje na Polskę jako jeden z rynków z priorytetem dostępu do leku, nad powstaniem którego wspólnie pracujemy z Galapagos. Mamy nadzieję, że nasza praca przyczyni się również do poprawy jakości życia i efektów leczenia Polaków.”

Według różnych szacunków, wartość branży biotechnologicznej w Polsce to kilka miliardów złotych. Tym większe wrażenie robi kwota Umowy opiewająca na około 1,5 mld zł. Niewątpliwy sukces OncoArendi Therapeutics SA, może przyczynić się do jeszcze większego zainteresowania inwestorów i wzrostu liczby inwestycji, również z wykorzystaniem kapitału zagranicznego, w polskie podmioty z branży biotechnologicznej, co wpisałoby się w prognozowany przez ekspertów trend.

Źródło: Spółka, #OAT

Zobacz także: OncoArendi Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości