DEKPOL Deweloper z trzykrotnie wyższą rok do roku sprzedażą lokali w I kwartale 2021 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 kwi 2021, 09:33

DEKPOL Deweloper z trzykrotnie wyższą rok do roku sprzedażą lokali w I kwartale 2021

Grupa DEKPOL, prowadząca działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim oraz produkcji łyżek i osprzętu budowlanego, opublikowała wstępne informacje dotyczące działalności w segmencie deweloperskim w 1Q 2021 roku. W omawiamy okresie Dekpol Deweloper, spółka odpowiadająca w Grupie za wyżej wspomniany segment, sprzedała na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych 79 lokali, co oznacza niemal trzykrotny wzrost kontraktacji w porównaniu z 1Q 2020.

W wyniku finansowym 1Q 2021 rozpoznane zostanie 148 lokali w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem wynoszącym 178 lokali). Zasadniczy wpływ na wyniki 1Q 2021 będzie mieć rozpoznanie 128 lokali w projekcie Osiedle Pastelowe etap I.

Na koniec marca 2021 oferta Dekpol Deweloper obejmowała 289 lokali dostępnych do sprzedaży.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu sprzedaży osiągniętego przez Dekpol Deweloper w 1Q 2021. Zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i koncentrujemy się na tym, by jak najlepiej wykorzystać tę sytuację do dalszego rozwoju spółki. Nasze portfolio jest bardzo dobrze zdywersyfikowane i znajduje uznanie szerokiego grona klientów – zarówno zainteresowanych nabyciem lokalu na własne potrzeby mieszkalne, jak również w celu ochrony kapitału czy też inwestycyjnym. Pewnym wyzwaniem nadal pozostają kwestie administracyjne, w szczególności uzyskiwanie pozwoleń na budowę, ale widzimy w tym obszarze pewien postęp w stosunku do roku biegłego. W 2Q br. planujemy zasilić naszą ofertę blisko 461 lokalami w 4 inwestycjach, co z pewnością korzystnie przełoży się na dalszą dynamikę sprzedaży. Będą wśród nich zarówno projekty w segmencie popularnym, jak 3 budynki drugiego etapu Osiedla Pastelowego na 225 lokali czy bardziej kameralnego Neo Jasienia na 104 lokale, jak również rekreacyjne inwestycje premium w bliskiej odległości od pięknej plaży na wyspie Sobieszewskiej. W ramach inwestycji Baltic Line i Baltic Porto powstanie odpowiednio 60 i 72 atrakcyjnych apartamentów – lokalizacyjnie i stylistycznie to najwyższa półka, która zaspokoi najbardziej wyrafinowane gusta - mówi Sebastian Barandziak, prezes Dekpol Deweloper.

- W marcu br. zawarliśmy pierwszą w historii Dekpol Deweloper i jedną z pierwszych w skali naszego kraju umowę z klientem instytucjonalnym na rynku PRS dotyczącą inwestycji przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu i nie możemy wykluczyć, że niektóre z inwestycji planowanych na naszym banku ziemi w kolejnych kwartałach także realizować będziemy w tej formule. Jesteśmy otwarci na wszelkie rozwiązania, które są atrakcyjne z punktu widzenia działalności Dewelopera a co za tym idzie – całej Grupy Dekpol. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki jesteśmy spokojni o realizację celów biznesowych, jakie postawiliśmy sobie na rok 2021 – mówi Sebastian Barandziak, prezes Dekpol Deweloper.

Uwzględniając harmonogram przekazań lokali w 2021 roku, posiadane już pozwolenia na budowę kolejnych inwestycji deweloperskich, jak również procedowane pozwolenia na budowę oraz - w odniesieniu do sprzedaży lokali rozpoznawanej w wyniku finansowym - podpisane już umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne, Grupa DEKPOL zamierza osiągnąć w 2021 roku następujące cele operacyjne w segmencie deweloperskim:

  • sprzedaż ok. 350 lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych,
  • osiągnięcie przychodów na poziomie 210 mln zł, na które będzie składała się w szczególności sprzedaż 300 lokali rozpoznawana w wyniku finansowym oraz przychody z realizacji inwestycji przy ul. Braniborskiej.

Zarząd DEKPOL S.A. zastrzega jednocześnie, że żadne z powyższych twierdzeń odnoszących się do przyszłości nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Spółkę lub podmioty należące do Grupy Kapitałowej, że takie zdarzenia wystąpią, i że określone powyżej cele sprzedażowe zostaną osiągnięte.

O Grupie Kapitałowej Dekpol:

Grupa Kapitałowa Dekpol dynamicznie rozwija się w branży budowlano-deweloperskiej oraz w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. Firma powstała w 1993 r. Posiada nowoczesny park maszynowy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od początku swojej działalności ma ambicje i determinację do dalszego dynamicznego rozwoju przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działalność Grupy Kapitałowej Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa. Oferta obejmuje bardzo szeroki zakres działania. Firma posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych, użyteczności publicznej, sportowych i rekreacyjnych, czy też obiektów ochrony środowiska. Prowadzi też roboty drogowe, sanitarne i hydrotechniczne. Firma posiada ugruntowaną pozycję lidera w Polsce Północnej i jest jedną z większych firm generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych w skali ogólnopolskiej. Z kolei Dekpol Steel wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Dekpol jest producentem łyżek i osprzętów przeznaczonych do maszyn budowlanych. Współpracuje z największymi na świecie producentami. Produkty sprzedawane są do Norwegii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a nawet do Maroka i Australii. Trzecim dynamicznie rozwijanym segmentem Grupy Kapitałowej Dekpol jest działalność deweloperska, która oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #DEK

Zobacz także: Dekpol SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości