HiProMine pozyskał 26,1 mln zł na budowę zakładu produkcyjnego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lip 2021, 13:34

HiProMine pozyskał 26,1 mln zł na budowę zakładu produkcyjnego

HiProMine, producent alternatywnego białka i tłuszczu, wytwarzanego poprzez innowacyjną, autorską technologię hodowli przemysłowej owadów, w ramach emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej pozyskał 26,1 mln zł na dalszy rozwój. Akcje serii K w liczbie 130.500 stanowiące po transakcji 32 proc. kapitału zakładowego spółki objęło 40 inwestorów po cenie 200 zł. Rolę głównego menedżera oferty i prowadzącego księgę popytu pełnił DM Navigator. Wszystkie swoje akcje spółka zamierza wprowadzić na rynek NewConnect w najbliższych miesiącach.

- Jest to największa emisja w historii spółek zmierzających na rynek NewConnect. Transakcja dowodzi, że inwestorzy pozytywnie zweryfikowali spółkę, jej dotychczasowe osiągnięcia, wizję oraz strategię dalszego rozwoju - komentuje prof. Damian Józefiak, prezes zarządu, pomysłodawca i współzałożyciel HiProMine.

- Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na uruchomienie nowego centrum technologicznego. Dzięki budowie zakładu produkcyjnego opartego na własnej, sprawdzonej i opatentowanej technologii planujemy wejść na olbrzymi rynek materiałów paszowych oraz stać się jednym z liderów dynamicznie rosnącego segmentu białka owadziego w Europie. Stale rosnące, globalne zapotrzebowanie na białko zwierzęce połączone z ograniczeniami jego podaży, głównie ze względu na wyczerpywanie się zasobów naturalnych i zmiany klimatyczne, będą sprzyjać rozwojowi firmy w kolejnych latach - dodaje Józefiak.

Jak podkreśla zarząd HiProMine, dywersyfikacja źródeł białka w kierunku ekologicznych zasobów lokalnych jest spójna ze strategicznymi celami UE w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywnościowego, czyli Europejskiego Zielonego Ładu.

W kolejnych miesiącach spółka zamierza wprowadzić wszystkie swoje akcje na rynek NewConnect, dając inwestorom szansę zakupu walorów firmy, działającej w ciekawej i perspektywicznej branży.

- Uważamy, że miejsce takich spółek, jak HiProMine jest na giełdzie. W pierwszej kolejności na małym parkiecie, a w przyszłości, czego nie wykluczamy, na rynku regulowanym. Dajemy inwestorom szansę dywersyfikacji portfela o akcje spółki, która oferuje innowacyjne produkty, na które popyt będzie w kolejnych latach systematycznie rosnąć - podsumowuje Józefiak.

O HiProMine:

HiProMine jest dostawcą alternatywnego białka na skalę europejską, wytwarzanego poprzez innowacyjną, autorską technologię przemysłowej hodowli owadów. Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa. Firma posiada pełną integrację pionową procesu produkcji - począwszy od własnego materiału genetycznego, po produkt końcowy. Produkcja odbywa się w modelu modułowym, co daje możliwość łatwego jej skalowania. Spółka posiada własne linie produkcyjne, będące efektem wielu projektów badawczo-rozwojowych, zrealizowanych przez doświadczony zespół B+R. Ich wynikiem jest także kilkadziesiąt międzynarodowych zgłoszeń patentowych, w tym trzydzieści dziewięć patentów już przyznanych. HiProMine jest jedynym podmiotem w Polsce i jednym z zaledwie kilku w Europie oferującym produkty pochodzenia owadziego w ilościach przemysłowych.

Źródło: Spółka

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości