Z dniem 19 X NBP zaprzestaje oferować bankom kredyt wekslowy - NBP (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 paź 2021, 17:20

Z dniem 19 X NBP zaprzestaje oferować bankom kredyt wekslowy - NBP (opis)

Z dniem 19 października NBP zaprzestaje oferować bankom kredyt wekslowy - podał bank centralny w komunikacie.

"Narodowy Bank Polski informuje, iż w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o zaprzestaniu oferowania bankom kredytu wekslowego. Decyzja powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia" - podano.

NBP oferował kredyt wekslowy od marca 2020 r. Tylko jeden bank zaciągnął ten kredyt w 2020 r. - w kwocie 52,955 mln zł.

W komunikacie po październikowym posiedzeniu RPP, kiedy Rada nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe, w tym referencyjną o 40 pb do 0,50 proc., poinformowano, że NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz "inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej".

We wcześniejszych komunikatach, we fragmencie odnoszącym się do instrumentarium NBP, Rada wprost odnosiła się do możliwości prowadzenia operacji zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz oferowania kredytu wekslowego, a także stosowania interwencji FX.

W założeniach polityki pieniężnej na 2022 r. podano, że zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać uwarunkowania towarzyszące jej prowadzeniu, w szczególności następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19. Podobnie jak w poprzednich latach, instrumenty polityki pieniężnej mogą być wykorzystywane w sposób elastyczny, uwzględniający zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne i rynkowe. W związku z tym, w zależności od kierunku i dynamiki zmian tych uwarunkowań, możliwe będzie zarówno ograniczanie zakresu stosowanych w 2022 r. instrumentów polityki pieniężnej względem stanu obecnego, jak również jego poszerzanie.

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował 7 października, że skup aktywów pozostaje w arsenale NBP, ale jest wygaszony od jakiegoś czasu. Na październikowym przetargu outright NBP skupił papiery za niecałe 600 mln zł, najmniej od końca 2020 r., oferując maksymalny odkup w kwocie 1 mld zł wobec 10 mld poprzednio.

We wtorek odbyło się niedecyzyjne posiedzenie RPP. Najbliższe decyzyjne posiedzenie Rady zaplanowano na 3 listopada. (PAP Biznes)

tus/ mfm/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości