W II kwartale 2022 r. XTPL zanotował ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 lip 2022, 09:31

W II kwartale 2022 r. XTPL zanotował ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług

XTPL  (WSE: XTP), globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku nowoczesnej elektroniki, opublikował szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług, które w II kwartale 2022 r. wyniosły 2,04 mln zł i były 26x wyższe w porównaniu do 0,08 mln zł zanotowanych w II kwartale 2021 r. Spółka szacuje, że w całym I półroczu br. przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły około 2,97 mln zł (21-krotny wzrost r/r). Na tak znaczące wzrosty wpłynęła przede wszystkim realizacja projektów z partnerami przemysłowymi. Obecnie XTPL prowadzi dziewięć zaawansowanych projektów, w ramach których klienci potwierdzają możliwość wykorzystania w swoich produktach innowacyjnej metody nanoszenia mikroskopijnych struktur przewodzących na komponenty elektroniczne. Jednym z tych klientów jest izraelska spółka Nano Dimension, z którą współpraca trwa od początku roku, zaś kilka dni temu zrealizowany i odebrany został jej drugi etap, co wiąże się z drugą transzą płatności dla XTPL.

Drugim źródłem finansowania działalności Spółki w minionym okresie, oprócz przepływów pieniężnych z komercjalizacji trzech linii biznesowych, były wpływy z dotacji, z których XTPL korzysta w prowadzonych projektach B+R. Wartość pozyskanych przez Spółkę dotacji w II kwartale 2022 r. wyniosła 1,31 mln zł (wobec 1,03 mln zł w I kw. 2021 r.) oraz 2,39 mln zł w I półroczu br. (wobec 2,01 mln zł w I poł. 2021 r.).Jak wskazała Spółka, zgodnie z zasadami rozliczania tego typu grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za I poł. 2022 r., zaś pozostała część ujęta zostanie w bilansie w przychodach przyszłych okresów. W związku z czym, ostateczny udział wartości dotacji w strukturze przychodów ze sprzedaży może się zmienić.

Szacunkowy stan środków pieniężnych Spółki na 30 czerwca 2022 r. utrzymał się na stabilnym poziomie i wyniósł 3,4 mln zł, wobec 3,7 mln zł na 31 marca 2022 r. Jak wskazano w raporcie, w analogicznym okresie 2021 r. zmniejszenie poziomu środków pieniężnych wyniosło nieco ponad 2 mln zł.

- Zaprezentowane szacunkowe przychody ze sprzedaży za drugi kwartał i pierwszą połowę br. pokazują, że jak wskazywaliśmy wcześniej, XTPL kontynuuje proces wzrostu w zakresie komercjalizacji technologii. Pracujemy nad naszymi rozwiązaniami, aktywnie budujemy relacje z klientami i rozszerzamy sprzedaż. Przychody generujemy już ze wszystkich trzech naszych linii biznesowych, zaś największy udział w tej strukturze mają projekty z odbiorcami przemysłowymi. Jednocześnie, warto podkreślić, że rosną także pozostałe dwie linie biznesowe: urządzenia Delta Printing System oraz nanotusze. Cieszy nas fakt, że jeden z klientów dotychczas wynajmujący nasze urządzenie zdecydował się je wykupić. Stanowi to dla nas potwierdzenie atrakcyjności i skuteczności naszego produktu. Wykup powinien wydarzyć się w bieżącym kwartale. Ponadto, do końca II półrocza spodziewamy się kolejnych transakcji sprzedaży, o czym będziemy informować w raportach bieżących. Jeśli chodzi o nanotusze, to tutaj odnotowujemy stabilny wzrost zamówień i utrzymującą się przewagę klientów przemysłowych -  mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL 

- Cały czas pracujemy z klientami przemysłowymi. Te procesy ewaluacji, badania i sprawdzania możliwości naszej technologii, wchodzą na kolejne etapy zaawansowania. Otrzymujemy coraz więcej pozytywnych informacji zwrotnych. Jestem głęboko przekonany, że nasza autorska metoda UPD może trafić na wybrane linie produkcyjne elektroniki przyszłej generacji i będziemy wkrótce mogli poinformować o kolejnych osiągnieciach w tym zakresie – mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL 

W I kwartale 2022 r. XTPL zanotowało  1.619 tys. zł całkowitych przychodów, z czego 930 tys. zł ze sprzedaży produktów i usług, a 689 tys. zł z tytułu dotacji. Same przychody komercyjne w I kwartale tego roku osiągnęły poziom 45% całorocznej sprzedaży 2021. EBITDA Spółki wyniosła -2.406 tys. zł, kształtując się na podobnym poziomie jak w I kwartale 2021, przy czym rozwój komercjalizacji ma już wyraźny pozytywny wpływ na przepływy pieniężne. Ich saldo, po pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosło -889 tys. zł w porównaniu do -1.877 tys. w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

XTPL S.A. opracowało autorską metodę ultraprecyzyjnej depozycji nanomateriałów (UPD), czyli nanoszenia ultracienkich struktur przewodzących prąd elektryczny, umożliwiającą innowacyjną produkcję elektroniki drukowanej. Technologia UPD opowiada na trzy megatrendy rynkowe w zakresie jej wytwarzania: miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości, dbałości o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów.

Model działalności XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych, które mogą generować

niezależne strumienie przychodów: urządzenia prototypujące Delta Printing System, nanotusze przewodzące oraz głowice drukujące EPSILON przeznaczone do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki nowej generacji. Wszystkie wskazane rozwiązania technologiczne oparte są na opracowanej przez Spółkę technologii drukowania struktur przewodzących.

W 2020 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. 

Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

Analitycy firmy badawczej ResearchAndMarkets (The Global Market for Conductive Inks to 2030), szacują, że roczna wartość przychodów światowego rynku tuszów przewodzących w 2020 wynosiła 2,5 mld USD. Ich zdaniem, rozwój nowych materiałów i procesów przyczyni się do pojawienia się nowych możliwości rynkowych dla producentów i dostawców tuszów przewodzących, szczególnie w branżach elastycznej elektroniki drukowanej. Zgodnie z ich przewidywaniami, w następnych latach rynek zdominują nanotusze srebrne oraz miedziane. Jednocześnie, według danych opublikowanych w raporcie rynkowym Nano Silver Inks Market - Forecasts from 2019 to 2024 (Knowledge Sourcing Intelligence LLP) szacowana wartość rynku tuszów przewodzących na bazie nanocząstek srebra może osiągnąć 52,38 mln USD w 2024 (CAGR 18,83% w latach 2018-2024). Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi rynku są rosnące wykorzystanie elektroniki w procesach postępującej urbanizacji, miniaturyzacja komponentów elektronicznych, a także możliwość obniżenia kosztów produkcji przy zachowaniu wysokiej przewodności elektrycznej.

O spółce XTPL:

XTPL to wysokotechnologiczna spółka dostarczająca przełomowe rozwiązania precyzyjnego druku dla globalnego rynku elektroniki. Firma rozwija i komercjalizuje produkty oraz rozwiązania, opierając się na innowacyjnej w skali globalnej, platformowej technologii, chronionej przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe. Zaprojektowania przez firmę innowacyjna metoda addytywna jest unikalną na skalę światową technologią, która znajduje zastosowanie w dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej oraz takich jej obszarach jak: biosensory, zabezpieczenia anty-podróbkowe, mikroelektronika czy wyświetlacze. Technologia ta umożliwia ultraprecyzyjne drukowanie ultracienkich (aż do 1 μm szerokości), transparentnych oraz wysokoelastycznych linii o zdolności przewodzenia prądu. Spółka jest w trakcie procesów ochrony patentowej w zakresie zarówno wskazanej technologii, jak i opracowanych produktów, co będzie ostatecznym potwierdzeniem ich innowacyjności. Technologia XTPL znajduje zastosowanie w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynków metod produkcji czyli rynku elektroniki drukowanej. Według prognoz IDTechEx, wartość rynku elektroniki drukowanej, organicznej i giętkiej w 2020 r. wyniosła 41,2 mld USD, a do 2030 ma on wzrosnąć do 74 mld USD. Ze względu na możliwość drukowania bardzo cienkich linii przewodzących, stosując jednocześnie tusz o bardzo wysokiej koncentracji nanocząstek metalicznych, technologia druku XTPL może zostać wykorzystana w obszarach takich jak połączenia elektroniczne w zaawansowanych układach scalonych, elektronice drukowanej przestrzennie, hybrydowej giętkiej elektronice, internecie rzeczy i tym podobnych. Rynki te mają prognozowany bardzo wysoki wzrost w kolejnych latach, osiągając niekiedy nawet CAGR na poziomie 80%. Obszarem rynku, w którym spółka XTPL prognozuje najszybsze wykorzystanie autorskiej technologii w przemyśle jest precyzyjna naprawa defektów. Zastosowanie to jest na wysokim poziomie zainteresowania nie tylko wśród producentów wysokorozdzielczych wyświetlaczy OLED, ale również producentów z branży półprzewodnikowej. Co więcej, precyzyjna naprawa może pomóc w szybszym wprowadzeniu na rynek wyświetlaczy nowej generacji opartych o technologię microLED, która posiada wszystkie właściwości, aby zrewolucjonizować rynek. Celem XTPL jest licencjonowanie rozwiązania technologicznego opracowanego do wdrożenia przemysłowego dla dedykowanego pola aplikacyjnego. Spółka ten cel może również realizować poprzez sprzedaż przez dystrybutorów lub partnerstwo strategiczne - możliwości te pozwalają na dostosowanie współpracy do potrzeb przyszłego kontrahenta. Obecnie XTPL komercjalizuje swoje produkty: tusze oparte na nanocząstkach srebra przeznaczone do drukowania elementów elektroniki nowej generacji, a także Delta Printing System, czyli precyzyjny system szybkiego prototypowania z możliwością drukowania bardzo drobnych struktur aż do 1 µm dla zastosowań w mikroelektronice. Od 2019 r. XTPL S.A. jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a od 2020 r. na OpenMarket we Frankfurcie.

Źródło: Spółka, #XTP

Zobacz także: XTPL SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości