Stabilne wyniki Mennicy Polskiej w pierwszym półroczu 2022 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 sie 2022, 12:14

Stabilne wyniki Mennicy Polskiej w pierwszym półroczu 2022 r.

Grupa Kapitałowa Mennica Polska podsumowała wyniki za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 757,7 mln zł (637,7 mln zł rok wcześniej). Zysk netto to 36,6 mln zł (68,4 mln zł za I-II Q 2021 r.). Wysoka baza porównawcza jest powiązana ze sprzedażą ostateczną 120 mieszkań w pierwszym półroczu roku ubiegłego. W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych płynność finansowa Spółki utrzymuje się na stabilnym poziomie.

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa osiągnęła niższe wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku wyników w odniesieniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Należy przy tym zauważyć, że w analogicznym okresie rok wcześniej miała miejsce sprzedaż ostateczna 120 mieszkań w projekcie deweloperskim „Mennica Residence”, która stworzyła wysoką bazę porównawczą. Jednocześnie w rachunku wyników za pierwsze sześć miesięcy tego roku nie została wykazana sprzedaż przedwstępna lokali w projekcie „Bulwary Praskie”, co nastąpi po podpisaniu końcowych umów sprzedaży w formie aktów notarialnych.

– Płynność finansowa Spółki utrzymuje się na stabilnym poziomie. Niższe poziomy wskaźników rentowności, w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku, były spowodowane zmianą struktury sprzedaży poszczególnych segmentów działalności. Największy wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży w pierwszych dwóch kwartałach tego roku został odnotowany na produktach inwestycyjnych, które charakteryzują się niższą marżowością niż działalność w segmencie deweloperskim – informuje Katarzyna Budnicka, p.o. Prezesa Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.

Bardzo dobre wyniki finansowe za 2021 rok pozwoliły Mennicy Polskiej na kontynuację polityki dywidendowej. Kwota z zysku za 2021 rok wyniosła 0,7 zł na jedną akcję. Wypłata została zrealizowana 21 czerwca bieżącego roku.

Produkty mennicze

Przychody w podstawowym segmencie działalności wyniosły 654,5 mln zł (465,4 mln zł w I-II Q 2021 r.). Wynik segmentu to 44,9 mln zł (32,8 mln zł w I-II Q ub. r.), a EBITDA 47,6 mln zł (35,5 mln zł w I półroczu 2021 r.). Kształtowanie się wskaźników finansowych w pierwszym półroczu tego roku, w stosunku do roku poprzedniego, wskazuje na znaczący rozwój działalności w segmencie menniczym i związane z tym inwestycje w kapitał obrotowy, głównie złoto. Bardzo duże zainteresowanie żółtym kruszcem było zauważalne w okresie sprawozdawczym w każdym kanale dystrybucji. W pierwszym półroczu Mennica Polska odnotowała rekordowe wyniki zarówno pod względem ilości przeprowadzonych transakcji, jak i wysokości osiągniętych przychodów. Do klientów trafiło 1,8 tony kruszcu w formie sztabek i monet bulionowych.

– Mimo wielu wyzwań rynkowych utrzymujemy ciągłość dostaw. To jedna z naszych istotnych przewag konkurencyjnych, co potwierdzają między innymi wyniki sprzedaży produktów inwestycyjnych przez naszą platformę online. W tym kanale dla klientów liczy się bowiem przede wszystkim szeroka oferta produktów dostępnych w dostawie natychmiastowej. Dużym powodem do dumy jest dla nas również fakt, że w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się produktów aż sześć to złote sztabki z logo Mennicy Polskiej – mówi Katarzyna Budnicka – Konsekwentnie rozwijamy także tradycyjne kanały dystrybucji produktów inwestycyjnych. W pierwszym półroczu uruchomiliśmy trzy biura sprzedaży w Katowicach, Lublinie i w Białymstoku, a także sklep firmowy we Wrocławiu – dodaje.

W kategorii monet obiegowych najważniejsze osiągnięcia w okresie sprawozdawczym to wygranie trzech przetargów ogłoszonych przez Bank Gwatemali, Bank Dominikany i Bank Kolumbii. Kontrakty dotyczą produkcji monet powszechnego obiegu, które częściowo zostaną zrealizowane pod koniec bieżącego roku. Ich finalizacja jest zaplanowana na drugą połowę 2023 roku. Jednocześnie Mennica złożyła 15 ofert w nowych przetargach. Dwie z nich, przygotowane na zaproszenie Departamentu Skarbca w Tajlandii, mają zostać rozstrzygnięte na koniec sierpnia tego roku. W grupie monet kolekcjonerskich Spółka przystąpiła do 10 przetargów. Pozyskała również kilka znaczących zamówień, m.in. na produkcję tysiąca sztuk złotych sztabek dla Banku Estonii.

Płatności elektroniczne

W analizowanym okresie przychody segmentu wyniosły 97,4 mln zł w stosunku do 81,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik segmentu to 0,4 mln zł (-7,6 mln zł w I-II Q 2021 r.). EBITDA wyniosła 5,5 mln zł (-0,4 mln zł w pierwszym półroczu 2021 r.). Na wyższy poziom przychodów oraz wyników miało wpływ stopniowe zmniejszanie ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19, skutkujące m.in. zwiększeniem ruchu pasażerskiego w komunikacji miejskiej. Za wyższy wynik segmentu odpowiadają również działania ukierunkowane na optymalizację kosztów oraz wydłużenie umów w największych miastach, bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji. Tylko w drugim kwartale tego roku przychody segmentu były wyższe o 8,6 mln zł względem analogicznego okresu rok wcześniej (50,1 mln zł vs 41,5 mln zł).

– W okresie sprawozdawczym nominalna wartość obrotów brutto, realizowanych przez systemy Mennicy, była wyższa o blisko 30 proc. w odniesieniu do porównywalnego okresu rok wcześniej – informuje Katarzyna Budnicka – Poza utrzymaniem dotychczasowych projektów naszą uwagę koncentrowaliśmy na doprowadzeniu do przejęcia procesów utrzymaniowych przez wewnętrzne komórki organizacyjne. Równolegle rozwijaliśmy nasz flagowy produkt Open Payment System. Kolejnym miastem, gdzie jeszcze w tym roku zostanie wdrożone to rozwiązanie, będzie Poznań – dodaje.

Mennica Polska nie ustaje w procesie ciągłego rozwoju udogodnień dla użytkowników środków transportu publicznego. Od maja bieżącego roku we Wrocławiu, w Bydgoszczy, Gdańsku oraz w Łodzi pasażerowie mogą zapłacić za bilet BLIKIEM zbliżeniowym. Innowacyjna forma płatności jest dostępna w automatach mobilnych i stacjonarnych. Kolejne wdrożenia usługi w ramach Open Payment System są zaplanowane w niedługim czasie we Włocławku i Jaworznie. W Warszawie płatność BLIKIEM zbliżeniowym można zrealizować w automatach stacjonarnych oraz mobilnych.

W okresie sprawozdawczym Mennica, kolejny rok z rzędu, pozyskała certyfikat PCI DSS (PCI Data Security Standard). Potwierdza on maksymalny poziom zabezpieczenia transakcji bezgotówkowych, zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi organizacji Visa i Mastercard. Rozwiązania w obszarze płatności elektronicznych zostały również uznane za odpowiadające najwyższym standardom w ramach programu Visa Ready.

​Działalność deweloperska

Przychody segmentu wyniosły w pierwszym półroczu tego roku 5,8 mln zł (90,7 mln zł w I-II Q ub.r.). Wynik segmentu to -14,3 mln zł (38,1 mln zł w I-II Q 2021 r.). Wynik EBITDA, uwzględniający udział w wynikach inwestycji wycenianych metodą praw własności, to -13 mln zł (39,4 mln zł w I-II Q ub. r.). Spadek przychodów i wyników, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, wynika głównie z realizacji w pierwszym półroczu 2021 roku sprzedaży ostatecznej mieszkań z I i II etapu projektu „Mennica Residence”. Jednocześnie, w rachunku wyników nie została uwzględniona sprzedaż przedwstępna, zrealizowana w bieżącym roku w ramach kolejnej fazy inwestycji „Bulwary Praskie”.

– Na koniec okresu sprawozdawczego w projekcie „Bulwary Praskie” mieliśmy sprzedanych 215 lokali, w rozumieniu podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży. Stanowi to 66 proc. wszystkich mieszkań w czterech budynkach będących w realizacji. Tylko w pierwszym półroczu tego roku, pomimo wzrastających stóp procentowych i pogarszającej się sytuacji rynkowej, sprzedaliśmy 128 lokali. To blisko 40 proc. ogólnej liczby mieszkań we wspomnianych czterech budynkach – informuje Katarzyna Budnicka.

Z końcem pierwszego kwartału 2022 roku Mennica Polska sfinalizowała podpisywanie końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych w ramach inwestycji "Bulwary Praskie” (budynek S1). Łącznie w tym budynku sprzedano 142 mieszkania.

Źródło: Spółka, #MNC

Zobacz także: Mennica Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości