Sygnis buduje fundamenty pod realizację strategii i wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 sie 2022, 09:30

Sygnis buduje fundamenty pod realizację strategii i wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach

Notowana na NewConnect deeptechowa spółka prowadząca projekty R&D w zakresie technologii hardware’owych opublikowała raport za II kw. 2022 roku. Przychody Sygnis w II kw. wyniosły 4,1 mln zł i były wyższe niż przychody w całym 2021 roku o 17%. Spółka przygotowuje się na intensywne II półrocze – zarówno w zakresie zdobywania nowych kontraktów, udziału w targach, jak i zwiększenia zatowarowania.

W lipcu bieżącego roku, czyli już po zamkniętym okresie sprawozdawczym zarząd Sygnis poinformował, iż nabył od Warsaw Equity Management S.A. kontrolny pakiet akcji w ZMorph S.A. Deeptechowa spółka nabyła 5,4 mln akcji, stanowiących 77,88% udziału w kapitale zakładowym ZMorph S.A. za kwotę 3,6 mln zł. Tym samym Grupa Sygnis stała się największą w polskiej branży druku 3D.

- Miniony kwartał był dla nas niezwykle ważny pod względem długofalowej realizacji strategii, której jednym z celów jest stanie się największą firmą innowacji hardware w Europie Środkowej i Wschodniej. Już teraz dzięki zrealizowanym w ostatnich dniach przejęciu ZMorph staliśmy się największą Grupą w polskiej branży druku 3D. Przychody w II kw. 2022 r. mogły być jeszcze wyższe, jednak z uwagi na przesunięcia w dostawach między kwartałami część z nich zostanie ujęta w III kw. 2022 r. – komentuje Andrzej Burgs, Prezes Zarządu Sygnis.

Negatywnie na poziom raportowanych przychodów wpłynęło przeciągające się postępowanie przetargowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie dotyczące dostaw mikroskopu LEEM za łączną kwotę 5,9 mln zł. Z tego powodu nie zostało ono ujęte w przychodach z II kw. 2022 r. Obecnie Sygnis jest na etapie podpisywania umowy. Podobna sytuacja miała miejsce w ramach przetargu na dostawę mikroskopu holotomograficznego dla podmiotu w Bułgarii na kwotę 400 tys. zł, gdzie zakładana marża na dostawie jest prognozowana na poziomie 30%.

- Intensywnie działamy w zakresie budowy portfolio przychodów na kolejne miesiące. Tylko w minionym kwartale uczestniczyliśmy w ponad 40 targach i konferencjach, co jest naszym historycznym rekordem i przełoży się na sprzedaż jeszcze w tym roku. Zabezpieczyliśmy się również na konieczność szybkich dostaw drukarek w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości. Obecnie mamy przygotowane ponad 500 drukarek i 15 ton filamentów. – dodaje Andrzej Burgs.

Laboratoria Przyszłości to rządowy program stanowiący kontynuację ubiegłorocznego projektu. Tym razem beneficjentami będą szkoły ponadpodstawowe oraz prywatne szkoły podstawowe. W II kw. zapasy magazynowe wzrosły o 1,1 mln zł, co stanowi dobrą podstawę do zwiększonej sprzedaży w kolejnych kwartałach.

- Obecnie koncentrujemy się na dynamicznym rozwoju całej grupy Sygnis. Zgodnie z założoną przez nas strategią reinwestujemy wygenerowane zyski w celu czerpania jeszcze większych korzyści w przyszłości oraz budowania wartości spółki dla akcjonariuszy. Zintensyfikowane zostały wydatki związane z projektem Syglass w celu przyśpieszenia prac nad aplikacjami komercyjnymi oraz rozpoczęto kilka projektów wewnętrznych jako wstępnych seedów do realizacji proof of concept. Co prawda odnotowaliśmy techniczną stratę w wysokości 2 mln zł, jednak była ona spowodowana większym zatowarowaniem pod projekt F-NIS oraz kolejną odsłonę Laboratoriów Przyszłości. Wydarzenia te zaowocują jednak już w najbliższych kwartałach, przyczyniając się do wzrostu naszych przychodów oraz rentowności. – podsumowuje Andrzej Burgs.

W poprzednim kwartale podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze spółki Sygnis zdecydowali się powołać czterech nowych członków Rady Nadzorczej. Pomogą oni spółce z sukcesem realizować założenia ambitnej strategii rozwoju na lata 2022–2027. Nowymi członkami Rady Nadzorczej zostały osoby na co dzień wspierające start-up’y w rozwoju zarówno pod kątem biznesowym, jak i prawnym: Maciej Sadowski, Aleksandra Anklewicz, Łukasz Kaleta oraz Jan Goliński. Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Anastazja Burgs. Nowi członkowie Rady Nadzorczej Sygnis posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz sukcesy w wielu projektach biznesowych.

O spółce Sygnis:

Sygnis to spółka deeptech prowadząca projekty badawczo-rozwojowe w zakresie technologii hardware’owych. Wywodząca się z dziedziny druku 3D, Sygnis obecnie pracuje nad kilkudziesięcioma projektami, rozwiązując problemy w obszarach nowych technologii przyrostowych, biotechnologii, energetyki i nanotechnologii. Trzonem firmy są interdyscyplinarne zespoły specjalistów i naukowców, a także silny dział sprzedaży dystrybuujący rozwiązania partnerów biznesowych spółki. Sygnis  jest notowana na rynku NewConnect od grudnia 2021 roku.

Źródło: Spółka, #SYG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości