Mennica Polska obserwuje odbicie w Karcie Miejskiej i spodziewa się w II pół. bardzo dobrego wyniku operacyjnego (wywiad) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 sie 2022, 10:42

Mennica Polska obserwuje odbicie w Karcie Miejskiej i spodziewa się w II pół. bardzo dobrego wyniku operacyjnego (wywiad)

Mennica Polska obserwuje odbicie w segmencie Karty Miejskiej i spodziewa się w drugim półroczu 2022 wysokiego wyniku operacyjnego, jeśli nie będzie obostrzeń związanych z kolejną falą koronawirusa - poinformowała PAP Biznes w wywiadzie nowa prezes spółki Katarzyna Budnicka. Dodała, że grupa skupia się obecnie na rozwoju istniejących segmentów, ale jest otwarta na nowe inwestycje.

"W segmencie płatności elektronicznych wykorzystaliśmy dwa lata pandemii na optymalizację struktury kosztowej, jak i wydłużenie obecnych kontraktów z miastami o 2-3 lata. Sprzedaż w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosła rdr o 19 proc. Po sześciu miesiącach br. wynik operacyjny, po raz pierwszy od dwóch lat, jest dodatni. W naszej ocenie to dopiero początek odbicia w tym segmencie, zważywszy na fakt, że w pierwszym kwartale mieliśmy jeszcze do czynienia z wieloma obostrzeniami związanymi z pandemią. W drugim kwartale nastąpiła dalsza poprawa wyników. W maju sprzedaż oscylowała w okolicach 80 proc. tzw. normalnego roku, czyli roku przed pandemią, natomiast w czerwcu było to już blisko 90 proc." - powiedziała prezes.

"Patrząc historycznie, dalszy wzrost sprzedaży po wakacjach będzie związany z powrotem dzieci do szkół, a następnie studentów na uczelnie. Oczywiście, jeśli nie staniemy w obliczu kolejnej fali koronawirusa, skutkującej określonymi ograniczeniami. W optymistycznym wariancie przychody mogłyby być wyższe w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku, a nawet bliskie drugiej połowie 2019 roku, czyli czasom sprzed pandemii. W połączeniu z restrukturyzacją, którą przeprowadziliśmy w tym segmencie, mogłoby to dać wysoki, pozytywny wynik operacyjny" - dodała.

Budnicka zapowiedziała, że w drugim półroczu tego roku w segmencie płatności elektronicznych Mennica będzie realizować dwa nowe projekty. Pierwszym będzie dostawa 553 sztuk mobilnych automatów do Łodzi. Ponadto, pod koniec roku, kolejne miasto skorzysta z Open Payment System, mobilne kasowniki zostaną zainstalowane w 740 pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu i w okolicznych gminach.

W pierwszym półroczu br. przychody segmentu Karta Miejska wzrosły do 97,4 mln zł z 81,6 mln zł rok wcześniej. Wynik operacyjny segmentu to 0,4 mln zł wobec 7,6 mln zł straty przed rokiem. EBITDA wyniosła 5,5 mln zł (-0,4 mln zł w pierwszym półroczu 2021 r.).

W segmencie menniczym przychody grupy w pierwszym półroczu wzrosły do 654,5 mln zł z 465,4 mln zł przed rokiem. Wynik operacyjny segmentu zwiększył się do 44,9 mln zł z 32,8 mln zł rok wcześniej, a EBITDA do 47,6 mln zł z 35,5 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku.

"W pierwszym półroczu 2022 roku odnotowaliśmy duży wzrost przychodów w segmencie menniczym, co było związane przede wszystkim ze zwiększonym popytem na złoto inwestycyjne. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przede wszystkim w pierwszym kwartale, co było spowodowane w głównej mierze wojną Rosji z Ukrainą. Produkcja monet dla Narodowego Banku Polskiego odbywała się zgodnie z planem. W zakresie monet zagranicznych emitentów, pomimo wojny Rosji z Ukrainą i zamknięcia rynku wschodniego, sprzedaż była na wyższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Było to spowodowane w szczególności realizacją wygranych kontraktów na dostawy monet obiegowych dla Dominikany, Kolumbii oraz Nepalu" - powiedziała Budnicka.

"Sprzedaż złota inwestycyjnego, po skokowym wzroście w pierwszym półroczu 2022 roku, ustabilizowała się w wakacje na niższych poziomach. Spodziewamy się, że ten trend utrzyma się do końca roku" - dodała.

Prezes poinformowała, że w maju br. Mennica uruchomiła nową linię produkcyjną, która składa się z maszyny odlewniczej oraz urządzenia do walcowania.

"Do tej pory wykonaliśmy już kilka ton odlewów z materiału Ag999 oraz Ag925, a także ponad pół tony odlewów z materiału Au999,9, z których powstało kilka tysięcy sztuk krążków i tzw. przygotówek, a finalnie wyrobów gotowych tj. monet oraz złotych sztab. Urządzenia spisują się znakomicie. Dotychczas wszystkie stopy oraz parametry jakościowe były prawidłowe, co pozwala nam po okresie trzech miesięcy od uruchomienia zabezpieczyć wszystkie nasze potrzeby wewnętrzne związane z produkcją zarówno na rynek polski, jak i na rynki zagraniczne. Obecnie żadne nowe zamówienia na przygotówki wykorzystywane do produkcji złotych sztabek nie są składane na zewnątrz, bo jesteśmy w stanie robić to samodzielnie. Co więcej, wszystkie sztaby są przez nas produkowane ze złota, które pochodzi od polskich dostawców" - podkreśliła.

Mennica Polska prowadzi obecnie sprzedaż złota za pośrednictwem sklepów i punktów stacjonarnych, biur sprzedaży, w sklepie internetowym oraz we wszystkich placówkach partnerskich PKO BP.

W lipcu Mennica poinformowała o rozwiązaniu umowy zawartej z Alcatel Submarine Networks na budowę podmorskiego światłowodu łączącego południowe Włochy z Izraelem. Wartość umowy wynosiła 91,5 mln USD.

"W maju Mennica zawarła warunkową umowę na budowę światłowodu. Jej realizacja była zawieszona do czasu spełnienia się określonych warunków. W tym czasie spółka prowadziła dodatkowe analizy dotyczące potencjalnych ryzyk w związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami makroekonomicznymi. Po ich wykonaniu spółka doszła do wniosku, że otoczenie ekonomiczne, niepewność sytuacji ogólnoświatowej nie jest sprzyjająca dla tego typu inwestycji" - powiedziała Budnicka.

"Na chwilę obecną skupiamy się na rozwoju istniejących segmentów w portfelu grupy. Stawiamy na maksymalizację korzyści z posiadanych przez nas przewag i kompetencji, niemniej wciąż jesteśmy bardzo otwarci na nowe inwestycje" - dodała.

Mennica Polska prowadzi także dwa projekty deweloperskie: "Mennica Residence" i "Bulwary Praskie". Grupa jest też właścicielem połowy udziałów w biurowcu Mennica Legacy Tower.

"W deweloperce mieliśmy do czynienia w okresie sprawozdawczym ze spadkiem przychodów względem roku ubiegłego. Miało to związek jedynie z tym, że sprzedaż mieszkań za pierwsze półrocze br. zostanie odnotowana w naszych przychodach dopiero po podpisaniu aktów notarialnych. W tej chwili trwa faza budowy. Oznacza to, że lokale sprzedane przez nas w pierwszych dwóch kwartałach tego roku zobaczymy w przychodach w roku kolejnym. Na tę chwilę mamy sprzedanych 70 proc. mieszkań w ramach inwestycji, którą prowadzimy na Bulwarach Praskich. W ramach budynków, które obecnie znajdują się w realizacji, powstaje łącznie 326 mieszkań, z czego planujemy, że jeszcze w IV kwartale bieżącego roku do użytkowania zostanie przekazanych 184 lokale" - zapowiedziała prezes.

Pytana, czy grupa obserwuje spowolnienie w segmencie deweloperskim w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych odpowiedziała :"W związku z podwyżkami stóp procentowych, obserwowaliśmy pewne zmniejszenie popytu na mieszkania, zwłaszcza tuż po decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. Na całym rynku widać spowolnienie, niektórzy deweloperzy zaprzestali nawet budów. Uważam jednak, że rynek nie jest na takim etapie, żeby Mennica zmuszona była wykonywać gwałtowne ruchy. W naszym przypadku wszystkie prace realizowane są zgodnie z harmonogramem".

Przychody segmentu deweloperskiego Mennicy spadły w pierwszym półroczu 2022 roku do 5,8 mln zł z 90,7 mln zł przed rokiem. Wynik operacyjny segmentu to -14,3 mln zł wobec 38,1 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA, uwzględniający udział w wynikach inwestycji wycenianych metodą praw własności, to -13 mln zł wobec 39,4 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku.

Grupa Mennica Polska oraz Golub GetHouse posiadają obecnie po 50 proc. akcji spółki Mennica Towers GGH MT, do której należy biurowiec Mennica Legacy Tower. 140-metrowa wieża Mennica Legacy Tower i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni mają łączną powierzchnię biurową 65.630 m kw.

"Jeśli chodzi o biurowiec Mennica Legacy Tower, sytuacja jest niezmienna. Rok temu złożyliśmy wiążącą ofertę w zakresie odkupu należących do Grupy GGH udziałów w projekcie Mennica Legacy Tower. Ponieśliśmy bardzo wysokie koszty w zakresie zorganizowania finansowania, jak również przeprowadzenia wycen, due diligence i wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej. Cały proces po naszej stronie był prowadzony bardzo profesjonalnie, ale nasza oferta nie spotkała się nawet z odpowiedzią z uwagi na konflikt wewnątrzkorporacyjny w ramach grupy GGH. To problem, który jest również bardzo widoczny dla rynku. W praktyce ani Mennica, ani banki finansujące, ani nawet urzędy nie mają pewności, kto jest legalną reprezentacją, która może podejmować wiążące decyzje w imieniu Grupy GGH" - powiedziała Budnicka.

"Spór ten nie tylko oddziałuje na naszą kooperację w ramach projektu MLT, ale przede wszystkim na obligatariuszy, którzy są zamknięci w kręgu wojny o kontrolę nad podmiotami z Grupy GGH, przez co niewątpliwie są stroną pokrzywdzoną, bo ich wierzytelności pozostają nieuregulowane. Mennica negocjowała w dobrej wierze wyjście przez Grupę GGH z projektu. Warunkiem tych negocjacji było zabezpieczenie interesów obligatariuszy, jednakże w obliczu stanu prawnego panującego w Grupie GGH i braku faktycznej możliwości porozumienia się z drugą stroną, wszelkie rozmowy pozostają w zawieszeniu" - dodała.

W mediach od kilku lat pojawiają się informacje dotyczące sporu prezesa Golub GetHouse Cezarego Jarząbka oraz obligatariuszy detalicznych.

Ewa Pogodzińska

(PAP Biznes), #MNC

epo/ gor/

Zobacz także: Mennica Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości