Cloud Technologies publikuje wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sie 2022, 09:44

Cloud Technologies publikuje wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 roku

W II kwartale spółka osiągnęła 5 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 31% r/r.

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży cyfrowych danych, wypracowała EBITDA na poziomie 5 mln zł, co oznacza wzrost o 30,9% r/r. To najlepszy drugi kwartał pod względem wskaźnika EBITDA na przestrzeni ostatnich 5 lat. Za dynamiczny rozwój Cloud Technologies odpowiada sprzedaż danych. Przychody w tym segmencie wzrosły w II kw. 2022 r. o 45,9% r/r i wynoszą obecnie 8,3 mln zł, co jest rekordowym wynikiem w historii spółki Spółka w II kw. 2022 r. wygenerowała zysk netto na poziomie 3,7 mln zł w II kw. 2022 r. To wzrost o 190% r/r. Obecna marża zysku netto spółki wynosi 31,1%. Jest to najlepszy drugi kwartał pod względem zysku netto na przestrzeni ostatnich 5 lat.

- Skoncentrowanie naszego biznesu na segmencie sprzedaży danych w ramach strategii na lata 2021-2023 przynosi oczekiwane efekty, co odzwierciedlają nasze najnowsze wyniki finansowe. Wypracowana EBITDA wynosząca 5 mln zł oraz zysk netto na poziomie 3,76 mln zł sprawiają, że ostatni kwartał bieżącego roku jest dla nas najlepszym drugim kwartałem na przestrzeni ostatnich 5 lat. Konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas strategię, której jednym z głównych elementów jest rozwój sprzedaży danych, w czym z pewnością pomoże nam akwizycja hiszpańskiej firmy TL1. Warto zauważyć, że na początku sierpnia złożyliśmy prospekt do KNF, co przybliża nas do przeniesienia notowań spółki na rynek główny GPW – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Ponad 80% przychodów Cloud Technologies w segmencie sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach. Jednocześnie większość kosztów spółka ponosi w złotówkach, co przy osłabieniu PLN wobec USD zwiększa rentowność Cloud Technologies. Sprzedaż danych wzrosła w II kw. o 46% r/r i odpowiada obecnie za 71% całkowitych przychodów spółki. Dynamika ta jest wyraźnie wyższa niż w prezentowanych przez Cloud Technologies raportach miesięcznych z szacunkową dynamiką sprzedaży danych wyliczanych bezpośrednio w USD. Na dynamikę sprzedaży coraz większy wpływ ma również rosnąca baza odniesienia. EBITDA kluczowego segmentu dla Cloud Technologies wynosi 5,2 mln zł co oznacza wzrost o 36,7% r/r. Natomiast marża EBITDA sprzedaży danych w II kw. 2022 r. kształtuje się na poziomie 62,7%. EBITDA w I półroczu 2022 r. jest wyższa o blisko 40% niż w I półroczu 2021 r. i wyniosła 9,6 mln zł, a marża EBITDA w I półroczu jest o 18,1 p. p. wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. Spółka wygenerowała zysk netto na poziomie 3,7 mln zł w II kw. 2022 r. To wzrost o 190% r/r. Na wynik ten wpływ miały również dodatnie różnice kursowe w wysokości 1,7 mln zł. Wartości EBITDA oraz zysku netto uwzględniają normalizację o koszt programu motywacyjnego (0,1 mln zł w Q2 2022) oraz przychód z umorzenia pożyczki PFR (0,9 mln zł w Q2 2021).

- Pierwsza połowa 2022 roku była dla nas bardzo udana. Osiągnęliśmy w ciągu 6 miesięcy prawie 10 mln zł EBITDA oraz 6 mln zł zysku netto. Marżowość EBITDA wyniosła blisko 45%, a zysku netto 27%. Środki pieniężne na koniec czerwca wyniosły ponad 38 mln zł i zwiększyły się w samym II kw. o 5 mln zł. - wskazuje Piotr Soleniec, CFO i członek zarządu Cloud Technologies. - Dobra sytuacja finansowa spółki i wzrosty na amerykańskim rynku sprzedaży danych dają nam komfort działania w zmieniających się warunkach gospodarczych. Jednocześnie mamy środki pieniężne na realizację inwestycji wynikających ze strategii rozwoju na lata 2021-2023 – dodaje.

Spółka konsekwentnie i z powodzeniem realizuje strategię rozwoju na lata 2021-2023. 8 sierpnia br. Cloud Technologies złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z planem przejścia na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cloud Technologies zgodnie z założeniami realizuje także politykę akwizycyjną, opartą na określonych kryteriach, generujących synergie dla spółki. W lipcu tego roku Cloud Technologies zawarła umowę inwestycyjną w sprawie nabycia 100% udziałów w hiszpańskiej spółce The Linea1 MKT S.L. za 1,87 mln euro. Jednym z elementów strategii rozwoju na lata 2021- 2023 jest także skup akcji, prowadzony w ramach programu motywacyjnego. Dotychczas, czyli do 30 czerwca 2022 r., w ramach skupu akcji spółka nabyła 44,9 tys. akcji z maksymalnej liczby 250 tys. akcji, przeznaczając na ten cel 1,4 mln zł z maksymalnej kwoty 15 mln zł.
 

O spółce Cloud Technologies:

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Firma została założona przez Piotra Prajsnara w 2011 roku, a na giełdzie zadebiutowała w tym samym dniu co Facebook – 18 maja 2012 roku, zasilając grono spółek notowanych na rynku NewConnect. Prowadzi działalność w segmencie DataTech specjalizując się w Big Data marketingu i monetyzacji danych z internetu. Jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie, była wyróżniona w rankingach Deloitte Technology Fast 50 CE 2017, Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2017 oraz FT 1000 2018, prestiżowego rankingu najszybciej rozwijających się spółek europejskich według Financial Times. Cloud Technologies została wyróżniona tytułem Spółki Roku 2021 przez organizatorów gali “Byki i Niedźwiedzie 2021”, organizowanej przez Parkiet.

Cloud Technologies stworzyło jedną z największych na świecie hurtowni danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu oraz autorską technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform (DMP). Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych w Sieci oraz rozbudowywanie rozwiązań klasy Business Intelligence w firmach (Data enrichment). Precyzyjne targetowanie odbiorców przekłada się nawet na kilkukrotny wzrost efektywności prowadzonych kampanii marketingowych.

Źródło: Spółka, #CLD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości