Mangata Holding podsumowuje 2022 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 kwi 2023, 09:24

Mangata Holding podsumowuje 2022 rok

Rekordowy rok spółki Mangata Holding – przebicie 1 mld zł przychodów i 95 mln zł zysku netto

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, wypracowała 1,05 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 32,8% w porównaniu z 2021 r. Rentowność sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 24,3%. EBITDA Grupy osiągnęła wartość 168 mln zł (wzrost o 29,2% r/r). Z kolei skonsolidowany zysk netto wyniósł 95 mln zł (wzrost o 32,5% r/r).

Największy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży wypracował segment elementów złącznych, +51% r/r, osiągając wartość 244 mln zł.

– Pomimo trudnej sytuacji w otoczeniu ekonomicznym Grupa zanotowała rekordowe wyniki, jednocześnie zachowując bezpieczną pozycję gotówkową oraz bezpieczny poziom zadłużenia. Ubiegły rok był pełen wyzwań, w obszarach zarówno gospodarczym, jak i geopolitycznym oraz społecznym. Wojna w Ukrainie i jej skutki, wzrost cen surowców, zakłócenia w funkcjonowaniu łańcucha dostaw, inflacja czy kryzys energetyczny to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzyliśmy się w 2022 r. Holding skutecznie im sprostał, właściwie ukierunkowując bieżące działania operacyjne oraz strategię biznesową organizacji – mówi Leszek Jurasz, prezes zarządu - dyrektor generalny spółki Mangata Holding. – Nasze działania mające na celu rozwój skali działalności holdingu oraz dywersyfikację geograficzną sprzedaży przynoszą bardzo dobre efekty. Pomimo nadal niepewnego i zmiennego otoczenia Grupa zaraportowała ponad 1 mld zł przychodów ze sprzedaży. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że obecnie jesteśmy jeszcze silniejszą organizacją niż przed zawirowaniami, jakie przyniósł nam ubiegły rok – dodaje prezes.

W 2022 r. holding wypracował wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. Segment podzespołów i komponentów dla motoryzacji – największy w Grupie pod względem osiąganych przychodów – odnotował wzrost na poziomie 28% r/r, do wartości 594,6 mln zł. Złożyły się na to przychody zarówno z branży automotive (komponenty do samochodów osobowych i ciężarowych), jak i z branży maszyn rolniczych. Wpływ na wzrost przychodów miały w głównej mierze indeksacje cenowe wynikające z podwyższenia cen materiałów. Holding stopniowo dostosowuje działalność w tym segmencie do transformacji związanej z elektryfikacją pojazdów.

– Po spadku sprzedaży samochodów w latach 2020-2022, oczekujemy powrotu na ścieżkę wzrostową już w 2023, o co najmniej 6-8% i kontynuowanie wzrostu w kolejnych latach, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor elementów dla motoryzacji. Monitorujemy segment aut elektrycznych, który rośnie niezwykle dynamicznie, a w kolejnych latach tylko przyśpieszy, wypierając samochody z napędem tradycyjnym. Jako Mangata Holding skutecznie odpowiadamy na zmiany rynkowe oraz oczekiwania klientów – mówi Leszek Targosz, członek zarządu - dyrektor ds. strategii rynkowej spółki.

Sprzedaż w segmencie elementów złącznych wyniosła 243,6 mln zł, co stanowi wzrost o 51% r/r. Wynik ten to przede wszystkim efekt zwiększonego popytu rynkowego. Holding odnotował istotny wzrost zapotrzebowania na wyroby dla branży górniczej, ze względu na ożywienie w tym sektorze (większe zapotrzebowanie na surowiec krajowy). Na wzrost przychodów ze sprzedaży w tym obszarze wpłynęły również podwyżki cen stali, które dzięki odpowiednim mechanizmom indeksującym przekładane są na ceny wyrobów. Dodatkowym wsparciem było ograniczenie importu do Europy wyrobów z Chin (cła antydumpingowe).

Segment armatury i automatyki przemysłowej wypracował 210,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem lepszym o prawie 30% w porównaniu z 2021 r. Pomimo ograniczenia sprzedaży na rynkach Rosji, Białorusi i Ukrainy sytuacja rynkowa w segmencie jest stabilna. Wysoki poziom dywersyfikacji produktowej oraz geograficznej umożliwił rozwój alternatywnych kierunków sprzedaży. Wzrost przychodów w tym segmencie jest efektem zarówno podwyżki cen materiałów, jak i wzrostu wolumenowego.

Mangata Holding zanotowała wzrost sprzedaży na większości obsługiwanych rynków zagranicznych. Głównymi kierunkami wśród krajów Unii Europejskiej są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. W gronie kluczowych odbiorców pozostają również klienci z USA oraz Szwajcarii.

Poziom inwestycji w 2022 r.

W 2022 r. holding przeznaczył 77 mln zł na inwestycje rozwojowe oraz modernizację parku maszynowego i infrastruktury.

– Przedsięwzięcia te obejmowały m.in. rozpoczęcie projektu gniazda prasy w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów, zakup i instalację nowych kuźniarek dla segmentu elementów złącznych, a także instalację centrów obróbczych w segmencie armatury. W rozwój infrastruktury produkcyjnej z segmentu elementów złącznych zainwestowaliśmy prawie 20 mln zł – twierdzi Michał Jankowiak, członek zarządu - dyrektor ds. strategii operacyjnej i inwestycji spółki Mangata Holding. – Kierunkami inwestycyjnymi Grupy w ubiegłym roku były także zadania mające na celu poprawę warunków pracy, zwiększenie efektywności produkcyjnej oraz związane z ochroną środowiska.

Grupa jest również w trakcie procesu certyfikacji nowej linii produktowej związanej z zaworami bezpieczeństwa (ASME). Prace te koordynuje nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe – laboratorium armatury spółki Zetkama R&D. Rozwój segmentu zaworów bezpieczeństwa będzie miał znaczący wpływ na planowany wzrost przychodów i marż w kolejnych latach w sektorze armatury.

Holding z silnymi fundamentami

Bardzo dobra sytuacja finansowa Mangaty pozwala realizować przyjętą strategię rozwoju. W drugiej połowie 2022 r. spółki z Grupy podpisały szereg aneksów do umów kredytowych mających zabezpieczyć finansowanie. Znacząca część odsetek od kredytów w euro została zabezpieczona stałą stopą procentową (instrument pochodny IRS). Z kolei w III kwartale ubiegłego roku Mangata Holding wraz ze spółkami Grupy zawarły aneks do umowy kredytowej zwiększający limit finansowania do kwoty 60 mln zł (umowa cash poolingu) i przedłużający okres jego udostępniania do końca sierpnia 2024 r.

– Mangata Holding ma stabilną sytuację finansową. Wysoki poziom kapitału stałego, utrzymywanie relatywnie wysokich wskaźników efektywności oraz płynności wskazują na możliwość bezpiecznej i terminowej obsługi istniejącego zadłużenia. Ponadto stwarzają szanse na ewentualne pozyskanie nowych źródeł zewnętrznego finansowania rozwoju Grupy. Jest to bardzo ważne z uwagi na to, że holding funkcjonuje w niezwykle zmiennym otoczeniu rynkowym – mówi Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy spółki Mangata Holding.

W latach 2016–2022 Mangata wypłaciła akcjonariuszom łącznie prawie 187 mln zł dywidendy. W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 4,80 zł na akcję (łącznie 32 mln zł).

– Tak jak w poprzednich latach, chcemy realizować założenia naszej polityki dywidendowej. Rok 2022 był okresem wymagającym, a mimo to wypracowaliśmy rekordowe wyniki. Zarząd Grupy ocenia obecną sytuację finansową holdingu jako stabilną i będzie rekomendował wypłatę dywidendy również w tym roku. Wniosek Zarząd w zakresie podziału zysku przewiduje dywidendę w kwocie 7,50 zł na jedną akcję. Decyzję w sprawie jej ostatecznej wysokości podejmą akcjonariusze na walnym zgromadzeniu – kończy Leszek Jurasz, prezes zarządu spółki Mangata Holding.

O spółce Mangata Holding:

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty z branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: podzespołów i komponentów dla motoryzacji (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości).

W najbliższych latach spółka planuje dalszą integrację podmiotów tworzących Grupę, rozszerzenie portfela produktowego, wzrost organiczny oraz przemyślane akwizycje, w tym budowanie aktywności na rynkach Europy Zachodniej, która będzie wspierała rozwój wszystkich segmentów. Pozwoli to na dywersyfikację oferowanych produktów oraz pozyskanie nowych kontrahentów, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na wzrost wartości holdingu.

Źródło: Spółka, #MGT

Zobacz także: Mangata Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości