GPW: komunikat - Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 gru 2023, 17:57

GPW: komunikat - Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 grudnia 2023 roku (Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku z powiadomieniem Giełdy o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d'Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) zarządzany przez Amundi Asset Management, operacja wypłaty dywidendy zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie realizowana przez GPW według następującego harmonogramu:

Nazwa subfunduszuLyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ISINLU0496786574
WalutaEUR
Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę0,46
Ostatni dzień nabycia jednostek
z prawem do dywidendy11 grudnia 2023 r.
Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)12 grudnia 2023 r.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy13 grudnia 2023 r.
Data wypłaty dywidendy15 grudnia 2023 r.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości