GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 gru 2023, 17:47

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A.

Uchwała Nr 1334/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 9.886 (dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii P spółki OLIVIA FIN Sp. z o.o. S.K.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości