KNF dopuściła, by Bank Handlowy przeznaczył na dywidendę do 75 proc. zysku za '23 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lut 2024, 18:33

KNF dopuściła, by Bank Handlowy przeznaczył na dywidendę do 75 proc. zysku za '23

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75 proc. zysku za 2023 r., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony do funduszy własnych - podał bank w komunikacie.

Bank zatrzymał kwotę 800 mln zł z zysku netto za I połowę 2023 roku i włączył ją do kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

"Jednocześnie KNF zaleca bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych" - napisano w komunikacie.

(PAP Biznes), #BHW

mcb/ asa/

Zobacz także: Bank Handlowy w Warszawie SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości