GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki COPERNICUS SECURITIES S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 mar 2024, 18:47

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki COPERNICUS SECURITIES S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect

Uchwała Nr 281/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki COPERNICUS SECURITIES S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect

§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki COPERNICUS SECURITIES S.A. W UPADŁOŚCI w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:

- „sąd ogłosił upadłość emitenta”.

§ 2

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia uchylić następujące szczególne oznaczenia instrumentów finansowych spółki COPERNICUS SECURITIES S.A. W UPADŁOŚCI, o których mowa w:

a) § 1 Uchwały Nr 1131/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 listopada 2021 r.;

b) § 1 Uchwały Nr 494/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości