PKP Cargo oczekuje zwyżki EBITDA w '24 po wzroście przewozów dla dużych inwestycji infrastrukturalnych (wywiad) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2024, 18:42

PKP Cargo oczekuje zwyżki EBITDA w '24 po wzroście przewozów dla dużych inwestycji infrastrukturalnych (wywiad)

PKP Cargo spodziewa się wzrostu EBITDA grupy w 2024 roku po zwiększeniu przewozów dla inwestycji infrastrukturalnych od III lub IV kwartału tego roku - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa i członek zarządu ds. finansowych Maciej Jankiewicz.

"Jeśli ruszą duże projekty infrastrukturalne związane z KPO, cała branża spodziewa się poprawy koniunktury. W mojej ocenie może to nastąpić w III lub w IV kwartale br. Wówczas spodziewam się wzrostu EBITDA grupy. Należy pamiętać, że w przypadku KPO mamy ograniczenia czasowe na wydatkowanie tych środków, co wpłynie na dynamikę" - powiedział p.o. prezesa.

"Od początku roku realizujemy cały szereg działań, które dostosowują organizację do rynku. One powinny poprawić efektywność. W 2024 roku chcielibyśmy, aby plan optymalizacji procesów i usprawnienia organizacji przełożył się pozytywnie na wynik" - dodał, pytany o zysk netto w 2024 roku.

W 2023 roku EBITDA grupy PKP Cargo zwiększyła się o 1,6 proc. do 1,083 mld zł. Wynik netto grupy wyniósł 82,1 mln zł wobec 148 mln zł zysku w 2022 roku.

Jankiewicz poinformował, że początek 2024 roku nie przyniósł jeszcze ożywienia na rynku przewozów towarów koleją.

"Sytuacja na rynku przewozów towarów koleją w całej Europie, w Niemczech, podobnie jest w Polsce, nie jest najlepsza, widać utrzymujące się spowolnienie wywołane między innymi mniejszą liczbą dużych kontraktów infrastrukturalnych. Jeśli chodzi o przewozy węgla w Polsce, które w ostatnich latach były ogromne, to ostatnia zima była stosunkowo lekka. Zgromadzone wcześniej zapasy nie były uszczuplane w sposób, który by zmuszał energetykę do ich uzupełnienia. Podobnie było z zapotrzebowaniem na poziomie gmin" - powiedział.

"Na szczęście w Polsce mamy już napływ środków unijnych m.in. na duże inwestycje infrastrukturalne. Niedługo powinna zakończyć się naturalna faza audytów różnych programów, a wtedy powinny ruszyć i KPO, i program kolejowy, i kolejowy komponent CPK (być może po rewizji planów). Wówczas nasze duże zasoby taborowe będą nieocenione. Przy dużych kontraktach jesteśmy jedynym i naturalnym partnerem dla ich wykonawców" - dodał.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po grudniu 2023 roku do 31,35 proc. całego rynku wobec 35,56 proc. w analogicznym okresie 2022 roku. Według pracy przewozowej, udział PKP Cargo spadł po grudniu do 33,51 proc. rynku z 39,36 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

"Pomimo spadku masy w 2023 roku odnotowaliśmy 2-proc. wzrost przychodów. Aktywna polityka sprzedażowa, którą realizujemy, stabilizuje pozycję spółki na trudnym rynku. W całym 2024 roku planujemy głębszą dywersyfikację naszych usług. Mamy potencjał w tym obszarze. Myślę, że w krótkim czasie spółka będzie gotowa na odsłonę aktywności, które pozwolą zwiększyć przychody z innych pozycji niż tylko usługi przewozowe. Rozmowy się toczą, to może być perspektywa kolejnych kwartałów" - powiedział p.o. prezesa PKP Cargo.

"Od początku 2024 roku na rynku nie było odbicia. W I kwartale tego roku widzieliśmy kontynuację negatywnego trendu, który się zarysował już w II kwartale 2023 roku i pogłębiał w kolejnych kwartałach. To jest ciągle faza spowolnienia gospodarczego, co ma przełożenie na zlecenia i przewiezioną masę. W trudnej sytuacji mali przewoźnicy walczą o przetrwanie, rywalizują o niektóre kontrakty nawet poniżej progu rentowności przewozów. My wykorzystujemy tą przestrzeń na optymalizację procesów, na znaczące podniesienie efektywności. Mamy dobrą bazę do tego, aby wykorzystać kryzys, traktując go jako szansę dla organizacji. Zachowanie stabilnego poziomu zatrudnienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i w obszarze operacji jest kluczowe dla długoterminowego rozwoju grupy" - dodał.

Jankiewicz powiedział, że w momencie, gdy ruszą duże inwestycje strukturalne i wzrośnie popyt na przewozy kruszyw, grupa chce mieć gotowość operacyjną kadry i taboru, które ten ruch obsłużą.

W 2023 roku grupa wypracowała 5,492 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr.

P.o. prezesa podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że publikacja strategii grupy PKP Cargo nastąpi po skompletowaniu zarządu.

"Strategia jest przygotowana. W związku z wydarzeniami w spółce, które skutkowały zawieszeniem dwóch członków zarządu, nie zdecydowałem się rekomendować zarządowi w zmniejszonym składzie przyjęcia tej strategii i jej ogłoszenia rynkowi. Spółka podjęła intensywne prace celem poszerzenia spectrum obszarów, które strategia powinna objąć. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby po uzupełnieniu składu zarządu, przedstawić władzom spółki nową strategię. Gdy zostanie zaakceptowana na poziomie korporacyjnym, będziemy mogli publicznie zaprezentować naszą strategię" - powiedział.

Cele grupy PKP Cargo zawarte w strategii na lata 2019-2023 to: osiągnięcie pozycji nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038. Osiągnięcie 50 proc. udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 roku mierzonym pracą przewozową.

Ewa Pogodzińska

(PAP Biznes), #PKP

epo/ osz/

Zobacz także: PKP Cargo SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości