Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w IV kw. 1.127 mln zł, powyżej konsensusu (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2024, 17:58

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w IV kw. 1.127 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 2023 roku 1.127 mln zł - podała spółka. Wynik okazał się ok. 17 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 961,6 mln zł skorygowanej EBITDA.

Oczekiwania rynkowe dla skorygowanego wyniku EBITDA wahały się od 900 mln zł do 1000 mln zł.

Przychody grupy KGHM wyniosły 7,82 mld zł wobec 7,75 mld zł oczekiwanych przez rynek i wobec 8,15 mld zł rok wcześniej.

Strata netto grupy wyniosła w IV kwartale 4,53 mld zł.

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w czwartym kwartale wyniósł 401 mln zł wobec 873 mln zł w III kwartale 2023 r. Przychody spółki wyniosły 6.614 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w IV kwartale - proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM - wyniósł 287 mln zł wobec 357 mln zł kwartał wcześniej. Przychody spółki wyniosły 840,3 mln zł.

KGHM International wypracował w IV kwartale 323 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 113 mln zł straty w III kwartale tego roku. Przychody spółki wyniosły 764 mln zł.

W całym 2023 roku grupa KGHM miała 5,362 mld zł skorygowanej EBITDA (spadek o 40,6 proc. rdr). Przychody spadły o 1,1 proc. rdr do 33,5 mld zł. Strata netto wyniosła 3,69 mld zł wobec 4,77 mld zł zysku w 2022 r.

Na wyniki grupy w ubiegłym roku wpływ miały odpisy. Spółka dokonała m.in. odpisu w wysokości 3,59 mld zł w wyniku testu przeprowadzonego na utratę wartości aktywów górniczych i hutniczych KGHM Polska Miedź oraz odpisu w wysokości 424 mln zł wartości aktywów OWSP Victoria.

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w 2023 roku spadł o 34,9 proc. rdr do 3,56 mld zł. Skorygowana strata EBITDA w KGHM International wyniosła 142 mln zł wobec 1.089 mln zł zysku w 2022 roku, a skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda (proporcjonalnie do 55 proc. udziałów) wyniósł 1,58 mld zł wobec 2,19 mld zł przed rokiem.

Na koniec czwartego kwartału poziom długu netto do skorygowanej EBITDA wyniósł w grupie 1,06x wobec 0,77x na koniec 2022 r.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2023 r. wyniosły 6.051 mln zł wobec 2.464 mln zł rok wcześniej.

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec grudnia wynosił 1,729 mld zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej.

W roku 2023 nakłady na inwestycje rzeczowe KGHM Polska Miedź wyniosły 3,467 mld zł.

Gotówkowy koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w czwartym kwartale w grupie wyniósł 2,64 USD/funt, w tym w KGHM Polska Miedź wynosił 2,87 USD/funt, w KGHM International 2,22 USD/funt, a w Sierra Gorda 2,02 USD/funt.

W całym 2023 roku gotówkowy koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w grupie wyniósł 2,87 USD/funt wobec 2,2 USD/funt rok wcześniej.

Średnioroczne notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) w 2023 r. ukształtowały się na poziomie 8.478 USD/t wobec 8.797 USD/t w 2022 roku.

W 2023 r. zanotowano spadek produkcji miedzi płatnej w grupie KGHM o 3,0 proc., tj. o 22,2 tys. ton. Spadek dotyczył KGHM International (-16,3 tys. ton) oraz Sierra Gorda (-12,3 tys. ton dla udziału 55 proc.) i nie został skompensowany przez wyższą produkcję KGHM Polska Miedź (+6,4 tys. ton).

"W ubiegłym roku spółka zrealizowała plany produkcyjne z kontrolą kosztów, realizowała inwestycje i utrzymała bezpieczny i adekwatny poziom finansowania działalności. KGHM będzie kontynuował prace eksploracyjne w ramach swoich koncesji oraz prowadził postępowania koncesyjne mające zapewnić odpowiednią bazę zasobową do działalności operacyjnej i przedłużenie funkcjonowania kopalń oraz wydłużanie łańcucha wartości" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Andrzej Szydło, prezes KGHM Polska Miedź.

Prezes KGHM ocenił, że nastroje na światowych rynkach wskazują na kolejny wymagający rok.

"2024 rok w KGHM będzie stał pod znakiem poprawy efektywności produkcji oraz inwestycji, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału spółek oraz perspektywiczne działanie grupy kapitałowej" - napisał prezes Szydło w liście do akcjonariuszy.

(PAP Biznes), #KGH

pel/ asa/

Zobacz także: KGHM Polska Miedź SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości