GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HLZ-IV-01 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2024, 17:55

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HLZ-IV-01 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Uchwała Nr 591/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HLZ-IV-01 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HLZ-IV-01 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości