Strategia dla polskiego rynku kapitałowego – oto główne założenia przedstawione przez ministra rozwoju | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
09 mar 2018, 14:45

Strategia dla polskiego rynku kapitałowego – oto główne założenia przedstawione przez ministra rozwoju

Rynek kapitałowy musi zacząć finansować małe i średnie innowacyjne firmy, ma do odegrania także dużą rolę w finansowaniu infrastruktury, do 2020 roku powinno zniknąć 20 największych barier dla jego rozwoju - oto główne założenia strategii dla rynku kapitałowego w Polsce, ogłoszone dosłownie przed chwilą podczas Konferencji Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej.

Dosłownie przed chwilą, podczas Konferencji Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej, przedstawiciele rządu ujawnili główne założenia nowej strategii dla rynku kapitałowego w Polsce.

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce – główne założenia

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział, że strategia będzie zmierzała w kierunku takim, by:

 • rynek kapitałowy finansował innowacje, także start-up’y;
 • rynek kapitałowy częściowo finansował budowę infrastruktury w Polsce (do 2030 infrastruktura będzie wymagała nakładu około 600 mld zł);
 • GPW podejmowała więcej działań w kierunku firm małych i średnich;
 • oszczędności Polaków trafiały także na rynek nieruchomości, poprzez REIT-y (czyli fundusze rynku nieruchomości).

Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), zapowiedział, że nowa strategia rynku kapitałowego musi pomóc w:

 • tworzeniu przyjaznego otoczenia prawnego do inwestowania;
 • przyciągnięciu kapitału na rynek;
 • generowaniu podaży atrakcyjnych, innowacyjnych biznesowych projektów o dostatecznie dużej wielkości, głównie poprzez wspieranie badań oraz wspieranie konsolidacji;
 • zbudowaniu pewnego rodzaju specjalizacji GPW, co może przyciągnąć zagranicznych graczy średniej wielkości z wybranych sektorów.

Marek Dietl, prezes zarządu GPW, przedstawił ciekawą koncepcję giełdy jako brokera infomacji.

- Takie instytucje jak giełdy są świetnymi pośrednikami, doskonale łączą poszukujących kapitału z potrzebującymi go. Mogłyby wyspecjalizować się w zarządzaniu olbrzymimi bazami danych, informacji, mogłyby stać się pośrednikami w wymianie informacji – zaproponował Dietl.

Brian Taylor, dyrektor zarządzający BTA Consulting – firmy która ma pomóc w opracowaniu strategii - zdradził, że obecnie trwa definiowanie barier i szans dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Przedstawił również cele w horyzoncie 5-letnim, które mają zostać zrealizowane dzięki nowej strategii:

 • rynek kapitałowy głównym motorem rozwoju polskiej gospodarki;
 • GPW liderem w regionie CEE;
 • Przyciąganie największych polskich firm na parkiet;
 • wychodzenie GPW z usługiami poza Polskę,
 • zwiększenie roli rynku długu.

Przedstawiciele rządu przypomnieli również, że lada miesiąc ma ruszyć polska agencja ratingowa, która w założeniu ma się przyczynić do „rozruszania” polskiego parkietu.

Dlaczego nowa strategia dla rynku kapitałowego jest potrzebna

Polski rynek kapitałowy może nie umiera, ale też nie rozwija się tak, jak powinien. Zawodzi oczekiwania. Dowody? Nie trzeba daleko szukać: w lutym wartość obrotu akcjami na rynku głównym GPW spadła o 22,4% rok do roku, do 16,8 mld zł... Do tego dochodzi niewielka liczba IPO – od lat jest z tym problem... Największe młode polskie firmy technologiczne myślą raczej o debiutach giełdowych na Nasdaq, a nie przy ul. Książęcej w Warszawie – takie są smutne fakty...

Używając porównania rodem ze świata motoryzacji: polski rynek kapitałowy boksuje w miejscu, chociaż ma bardzo mocny silnik – polską, dynamicznie rosnącą gospodarkę. Takie zachowanie może w końcu uszkodzić także i silnik. Co zrobić, by polski rynek kapitałowy zaczął się bardziej dynamicznie rozwijać, i by wraz z nim silnik zaczął wykorzystywać w pełni swoją moc?
 

Główne słabości polskiego rynku kapitałowego według BTA Consulting

Brian Taylor, dyrektor zarządzający BTA Consulting, przedstawił listę słabości polskiego rynku kapitałowego, oto niektóre z nich:

 • podatki podnoszą koszt kapitału na rynku długu;
 • zbyt duże ograniczenia w zakresie posługiwania się akcjami dla funduszy emerytalnych;
 • KNF nie akceptuje anglojęzycznych prospektów emisyjnych;
 • koszty wejścia na polski rynek kapitałowy premiują operatorów zdalnych, zagranicznych;
 • zakres regulacji tak naprawdę faworyzuje brokerów zagranicznych;
 • brak zachęt podatkowych dla inwestorów i emitentów.

- Do 2020 Polska musi wyeliminować 20 najważniejszych barier dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego, inaczej będzie jej trudno odgrywać coraz większą rolę na globalnym rynku kapitałowym – podsumował Brian Taylor.

Strategia dla polskiego rynku kapitałowego ma być gotowa do końca 2018 roku

Projekt strategii zostanie stworzony przez międzynarodową firmę doradczą BTA Consulting, we współpracy z Ministerstwem Finansów i Europejskim Bankiem Obudowy i Rozwoju (EBOR).

Strategia ma się składać z trzech zasadniczych części:

 • analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy i funkcjonujące na nim podmioty,
 • rekomendacji działań niezbędnych do przezwyciężenia tych barier,
 • strategii z długoterminowymi celami w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych.

Zakończenie prac nad przygotowaniem strategii planowane jest na końcówkę tego roku.

Projekt ma wpisywać się w rządową Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), opracowaną przez premiera Mateusza Morawieckiego. Głównymi beneficjentami strategii mają być inwestorzy indywidualni.

- SOR jest biznesplanem polskiego rządu. Po dwóch latach można stwierdzić, że ten biznesplan był całkiem dobrze ułożony i się sprawdza. Wszystko wygląda na to, że rozpędzona gospodarka będzie potrzebowała coraz szerszego finansowania. Obecnie finansowanie w Europie opiera się na sektorze bankowym, ale to nie jest dobre dla rozwoju małego, innowacyjnego biznesu, tutaj jest potrzebne finansowanie kapitałowe – stwierdził minister Jerzy Kwieciński.

Co ciekawe, prezes PFR Paweł Borys zaapelował do przedstawicieli rynku kapitałowego o połączenie izb branżowych w jedną. Chodzi o Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izbę Domów Maklerskich oraz Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.

- Polska potrzebuje mocnego głosu rynku kapitałowego, także za granicą. Ten głos byłby lepiej słyszalny, gdyby powstała jedna izba rynku kapitałowego – stwierdził prezes PFR.

Z niecierpliwością wyczekujemy na końcówkę roku. Na pewno przedstawimy szczegółowe rozwiązania zawarte w nowej strategii dla polskiego rynku kapitałowego.

Relacja z Bukowiny Tatrzańskiej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.