Alior Bank SA | StrefaInwestorow.pl

Alior Bank SA

Karty podstawowe

16.5300
-0.1700
-1.02%
10:34
Poprzednia wartość: 
16.7000
Otwarcie: 
16.7000
Wolumen: 
166.76 tys.
Zasięg dzienny: 
16.7000
 - 
16.4100
Obrót: 
2.76 mln

Jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.