APS Energia S.A. | StrefaInwestorow.pl

APS Energia S.A.

Karty podstawowe

2.54
0.06
2.42%
2018-07-17
Poprzednia wartość: 
2.48
Otwarcie: 
2.50
Wolumen: 
3.66 tys.
Zasięg dzienny: 
2.54
 - 
2.50
Obrót: 
9.2 tys.

Grupę kapitałową APS Energia tworzą spółki o profilu projektowo-wykonawczym oraz dystrybucyjnym. Podstawową działalnością Grupy jest projektowanie, produkcja, dystrybucja, montaż oraz serwis urządzeń zasilania gwarantowanego dla przemysłu. APS Energia jest jednym z największych krajowych dostawców rozwiązań w zakresie systemów zasilania gwarantowanego m.in. dla sektora energetycznego, nafty i gazu, ciepłownictwa, przemysłu, telekomunikacji, trakcji, medycyny i innych, w którym zabezpiecza ciągłość pracy krytycznych procesów technologicznych, w szczególności procesy wrażliwe na jakość i ciągłość zasilania. Oferta Spółki obejmuje m. in.: systemy zasilania awaryjnego odbiorników stałoprądowych i zmiennoprądowych, prostowniki, zasilacze buforowe, falowniki, przemienniki częstotliwości, filtry aktywne oraz systemy nadzoru układów zasilania. Spółka we własnym zakresie projektuje, wytwarza, uruchamia i serwisuje oferowane systemy zasilania. Prowadzi również działalność w zakresie organizowania szkoleń i doradztwa związanego z systemami zasilania dla przemysłu i jednostek naukowych. Spółki zależne Emitenta stanowią przede wszystkim sieć dystrybucyjną produkowanych przez APS Energia S.A. urządzeń. Wyjątkiem wśród spółek zależnych Emitenta jest spółka ENAP S.A. z siedzibą w Wilczkowicach Górnych, której działalność koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie dostawy i montażu aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki (AKPiA) oraz systemów zasilania wykorzystujących odnawialne źródła energii. Nadto ENAP S.A. oferuje m. in.: opracowywanie dokumentacji projektowej, kompletację urządzeń obiektowych, elementów pomiarowych i sterowników, wykonywanie prefabrykatów montażowych, dostawę materiałów i montaż urządzeń na obiektach, tworzenie oprogramowania sterowników i wizualizacji obiektów, wykonywanie prac regulacyjno-pomiarowych, rozruch mechaniczny i technologiczny wraz ze szkoleniem obsługi, opracowywanie dokumentacji powykonawczej i inne.