Asseco South Eastern Europe S.A. | StrefaInwestorow.pl

Asseco South Eastern Europe S.A.

Karty podstawowe

11.20
0.00
0.00%
10:47
Poprzednia wartość: 
11.20
Otwarcie: 
11.05
Wolumen: 
1.09 tys.
Zasięg dzienny: 
11.20
 - 
11.05
Obrót: 
12.06 tys.

Grupa Asseco SEE jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów pochodzących ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług. Obecnie Grupa prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, rozwiązania z obszaru uwierzytelniania, dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych, rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego. Grupa Asseco jest federacją firm zaangażowanych w technologie informatyczne. Oferuje kompleksowe, dedykowane rozwiązania IT dla wszystkich sektorów gospodarki. Ponad połowę przychodów ogółem Grupy stanowią rozwiązania własne. Stawia ją to w pierwszej dziesiątce producentów oprogramowania w Europie. Grupa Asseco działa w większości krajów europejskich oraz w Izraelu, USA, Japonii i Kanadzie. Spółki grupy są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Tel Aviv Stock Exchange, a także na amerykańskim NASDAQ Global Markets.