Grupa Azoty S.A. | StrefaInwestorow.pl

Grupa Azoty S.A.

Karty podstawowe

24.30
-0.82
-3.26%
2018-10-18
Poprzednia wartość: 
25.12
Otwarcie: 
25.20
Wolumen: 
189.45 tys.
Zasięg dzienny: 
25.28
 - 
24.06
Obrót: 
4.63 mln

Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstał największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern chemiczny. Obecnie po zakończonej konsolidacji cztery największe polskie zakłady chemiczne - z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla - działają teraz, wraz z innymi spółkami, pod jedną wspólną marką Grupa Azoty. Proces konsolidacji, który doprowadził do powstania Grupy, był również procesem budowania nowej marki, która reprezentuje dziś polską chemię na rynkach europejskich i światowych - marki globalnej, solidnej, innowacyjnej i przyjaznej zarówno dla klientów, jak i dla społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego. Grupa Azoty łączy pod jedną marką kilkadziesiąt spółek, w tym cztery największe zakłady polskiej syntezy chemicznej: z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźla, Polic i Puław. Skupia ogromny potencjał uzupełniających się wzajemnie kompetencji. Najważniejsze obszary działalności Grupy to produkcja nawozów mineralnych, kaprolaktamu, tworzyw konstrukcyjnych oraz innych wysoko przetworzonych chemikaliów, takich jak OXO, plastyfikatory, biel tytanowa, NOXyT (AdBlueR). Grupa jest również największym w Polsce dostawcą amoniaku i kwasu fosforowego. Grupa Azoty jest dziś liderem branży chemicznej w Polsce oraz ma znaczącą pozycję w Unii Europejskiej. W Polsce wśród producentów nawozów zajmuje pierwszą pozycję nawozach wieloskładnikowych; nawozach mineralnych; nawozach zawierających siarkę oraz nawozach azotowych. Wśród producentów tworzyw, pigmentów, OXO, melaminy w to nr 1 w poliamidach; nr 1 w alkoholach OXO i plastyfikatorach; nr 1 w bieli tytanowej oraz rr 1 w melaminie. W Europie wśród producentów nawozów to: nr 3 w nawozach wieloskładnikowych oraz nr 2 w nawozach mineralnych, zaś wśród producentów tworzyw, OXO, melaminy to: nr 5 w plastyfikatorach; nr 7 w alkoholach OXO; nr 5 w poliamidzie 6 oraz nr 2 w melaminie. Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu Grupy Azoty. Prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty S.A. sprawuje całościowy nadzór nad Grupą Azoty, a członkowie zarządu odpowiadają za trzy główne obszary jej działalności: finanse i handel, strategię i rozwój oraz produkcję i bezpieczeństwo.