Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A. | StrefaInwestorow.pl

Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A.

Karty podstawowe

7.92
0.00
0.00%
09:00
Poprzednia wartość: 
7.92
Otwarcie: 
7.92
Wolumen: 
1
Zasięg dzienny: 
7.92
 - 
7.92
Obrót: 
7.92

Podstawowym przedmiotem działalności Remak SA są usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Ponad to firma wykonuje specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, opracowuje technologie prac remontowych. Obecnie Spółka zatrudnia ponad pół tysiąca pracowników. Kadrę stanowią osoby, dysponujące ugruntowaną wiedzą, zdobytą na wielu budowach w kraju i zagranicą. Ważną grupę zatrudnionych stanowią spawacze o wysokich kwalifikacjach. Obecnie w firmie pracuje ponad 100 spawaczy z uprawnieniami zgodnymi z PN-EN 287-1:2004. Zatrudnieni Spawalnicy to Inżynierowie posiadający świadectwa EWE, IWE oraz aktualny Certyfikat kompetencji wg PN-EN 45013 nadany przez ANB - autoryzowaną krajową organizację Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF z siedzibą w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Firma posiada uznany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) Ośrodek Szkolenia Spawaczy oraz Laboratorium Kontroli Jakości. Realizując duże zadania inwestycyjne i modernizacyjne często współpracuje z największymi przedsiębiorstwami w branży energetycznej pełniąc rolę znaczącego podwykonawcy lub Generalnego Wykonawcy. Dzięki temu Spółka jest przygotowana do realizacji wielu prac specjalistycznych, takich jak wytwarzanie, montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów parowych. Dodatkowo realizuje wszelkie usługi w zakresie remontów, modernizacji i montaży obiektów energetycznych takich jak kotły wodne i parowe, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, rurociągi parowe, naprawy urządzeń ciśnieniowych.