Skarbiec Holding S.A. | StrefaInwestorow.pl

Skarbiec Holding S.A.

Karty podstawowe

28.00
0.00
0.00%
2018-05-18
Poprzednia wartość: 
28.00
Otwarcie: 
28.00
Wolumen: 
9.46 tys.
Zasięg dzienny: 
28.50
 - 
27.50
Obrót: 
263.89 tys.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jako jednostki dominującej wraz ze Spółkami Zależnymi tzn. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Ponadto, Grupa świadczy usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Do pozostałych usług należy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów Grupy i podmiotów zewnętrznych oraz działalność związana z pośrednictwem finansowym. Zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (w tym również reprezentowaniem ich wobec osób trzecich) oraz portfelami instrumentów finansowych na zlecenie zajmuje się Skarbiec TFI. Pozostałe usługi są świadczone przez Emitenta. Emitent prowadzi nadzór nad spółkami z Grupy. Ponadto Emitent świadczy na rzecz Skarbiec TFI usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, kontrolingu finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowej oraz na rzecz podmiotów zewnętrznych usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pośrednictwo finansowe obejmuje dystrybucję produktów finansowych Skarbiec TFI, w tym organizowanie i zarządzanie siecią sprzedaży produktów Skarbiec TFI. Skarbiec TFI powstało w 1997 roku i jest licencjonowaną instytucją finansową, podlegającą nadzorowi KNF, której głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami instrumentów finansowych. Oferta Skarbiec TFI obejmuje fundusze różnorodne pod względem polityki inwestycyjnej, oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Na Datę Prospektu Skarbiec TFI zarządza 45 funduszami i subfunduszami, portfelami instrumentów finansowych w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 15 131,6 mln zł (na dzień 30 września 2014 r.).