Grupa Lubawa: 70 mln zł przychodów i 3,9 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 maj 2019, 12:59

Grupa Lubawa: 70 mln zł przychodów i 3,9 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Zgodnie z najnowszymi danymi finansowymi, sprzedaż Grupy w I kw. br. kształtowała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu przed rokiem. Wynik finansowy odnotował jednak spadek, za sprawą niższej sprzedaży w segmencie tkanin. Bardzo dobry kwartał odnotował segment sprzętu specjalistycznego.

W I kw. największym obszarem działalności Grupy pozostawał segment materiałów reklamowych, którego przychody poza Grupę wyniosły 29,7 mln zł i były niższe o 11% rdr. Przełożyły się jednak na 4,2 mln zł wyniku segmentu, co oznacza poprawę o 41% rdr.

- Poprawa wyniku w tym obszarze była w dużej mierze rezultatem redukcji kosztów stałych i części kosztów bezpośrednio produkcyjnych. Złożyły się na nią też wyższe marże części produktów oraz korzystna, w analizowanym okresie, sytuacja kursowa – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

W segmencie tkanin Grupa odnotowała 22,4 mln zł przychodów, co jest wielkością niższą o 30% rdr. Wynik segmentu wyniósł -0,7 mln zł wobec 7,5 mln zysku zł przed rokiem.

- Na niższe wyniki w segmencie tkanin wpłynęło przede wszystkim przesunięcie realizacji części wyżej rentownych kontraktów, które w ubiegłym roku zostały zrealizowane w I kw. Oczekujemy, że te kontrakty będą realizowane w kolejnych kwartałach br., powinno się to korzystnie przełożyć na wyniki segmentu i całej Grupy Kapitałowej – komentuje Prezes Marcin Kubica.

Istotny wzrost sprzedaży w ubiegłym kwartale Grupa wykazała w segmencie sprzętu specjalistycznego, w ramach którego realizuje zamówienia dla służb mundurowych. Przychody segmentu wyniosły 15,4 mln zł wobec 2,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przełożyły się na 1,3 mln zł wyniku segmentu, czyli o 3,1 mln zł więcej rdr. Działająca w segmencie Lubawa S.A. wykazała jednostkowo 15,5 mln zł przychodów i 1,1 mln zł wyniku netto, co oznacza poprawę odpowiednio o 10,8 mln zł i 3,1 mln zł rdr.

- Zazwyczaj pierwszy kwartał jest okresem niższej sprzedaży w Lubawie, jednak w tym roku pozyskaliśmy kilka zamówień, w tym dwa kontrakty na kamizelki kuloodporne dla Policji, których realizacja w wpłynęła pozytywnie na wyniki. W bieżącym roku będziemy aktywnie ofertować służby mundurowe, jednak większej liczby przetargów i kontraktów spodziewamy się tradycyjnie w końcówce roku – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Lubawy.

Ostatecznie, po I kw. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 70 mln zł, czyli kształtowały się na poziomie zbliżonym do I kw. ubiegłego roku (70,1 mln zł). Zysk netto wyniósł 3,9 mln zł wobec 6,3 mln zł przed rokiem.

- Oczekujemy, że cały 2019 r. będzie dla Grupy Lubawa okresem dużej aktywności, związanej m. in. ze zwiększeniem obecności Grupy Lubawa na rynkach zagranicznych, a także rozwojem i przebudową oferty produktowej, w tym pracami nad zaawansowanymi rozwiązaniami dla służb mundurowych – podsumował Prezes Marcin Kubica w Liście do Akcjonariuszy.

Grupa poinformowała także o sprzedaży 49% udziałów spółki Isabella PL, która prowadzi produkcję namiotów i przedsionków do przyczep kempingowych z komponentów dostarczanych przez dwie spółki Grupy Lubawa – Mirandę i Litex Promo. Łączna cena sprzedaży udziałów wyniosła 5,99 mln zł.

- Zakładamy, że Isabella PL w przewidywalnym okresie nadal pozostanie odbiorcą produktów Grupy Lubawa, natomiast wraz z naszym partnerem uznaliśmy, że formuła joint venture nie jest już optymalna. Spodziewany pozytywny wpływ transakcji na wyniki skonsolidowane II kwartału to około 5 mln zł – podsumowuje Prezes Kubica.

O Grupie:

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt finalny.

Za sprawą ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną oraz medyczną, po militarną. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, przedsionki do przyczep kempingowych, tkaniny techniczne
i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.

Źródło: Spółka, #LBW

Ostatnie wiadomości