Banki planują w I kw. kontynuację zaostrzenia polityki kredytowej - ankieta NBP (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 lut 2020, 10:02

Banki planują w I kw. kontynuację zaostrzenia polityki kredytowej - ankieta NBP (opis)

Banki planują w I kwartale 2020 roku nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz w segmencie kredytów mieszkaniowych - wynika z ankiety NBP w kwartalnym opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym". W przypadku kredytów konsumpcyjnych zaostrzenie to ma być istotne.

Poniżej oczekiwania banków na I kwartał 2020 r. z ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym":

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Na I kwartał 2020 r. banki przewidywały: kontynuację umiarkowanego zaostrzania polityki kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w segmencie krótko- i długoterminowych kredytów, spadek popytu na kredyty dla dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

W IV kwartale 2019 r. ankietowane banki nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw. Wobec małych i średnich przedsiębiorstw banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów długoterminowych, a pojedyncze z nich złagodziły je w segmencie kredytów krótkoterminowych.

Ankietowane banki w niewielkim stopniu zmieniły warunki przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw. Banki nieznacznie zwiększyły wymagania dotyczące zabezpieczeń kredytów. Pozostałe warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się.

IV kwartale 2019 r. banki uczestniczące w badaniu zauważyły wyraźne osłabienie popytu na kredyt długoterminowy dla przedsiębiorstw. Szczególnie duży spadek wystąpił w przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast w segmencie kredytu krótkoterminowego banki zaobserwowały niewielki spadek popytu.

KREDYTY MIESZKANIOWE

Na I kwartał 2020 r. banki przewidują dalsze, choć nieznaczne, zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i niewielki wzrost popytu.

W IV kwartale 2019 r. pojedyncze banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Ankietowane banki znacznie podniosły marżę kredytową, pozostawiając bez istotnych zmian inne warunki udzielania kredytów.;

IV kwartale 2019 r., zgodnie z przewidywaniami banków, nieznacznie zmniejszył się popyt na kredyty mieszkaniowe. W opinii ankietowanych instytucji do spadku popytu przyczyniło się głównie zaostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych oraz czynniki nieobjęte ankietą, m.in. wzrost cen na rynku nieruchomości. Ocena odnośnie do sytuacji na rynku nieruchomości była jednak zróżnicowana, bo część z banków uznała ją za czynnik zwiększający popyt na kredyty. W opinii banków popyt był również wspierany przez poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Na I kwartał 2020 r. banki przewidują istotne zaostrzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu.

Czwarty kwartał 2019 r. był kolejnym okresem zaostrzania przez banki kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych. Ankietowane banki nieznacznie zmieniły warunki udzielania kredytów: zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu oraz obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Banki zmieniły inne warunki nieujęte w ankiecie, m.in. złagodziły wymagania dokumentowe, kryteria weryfikacji w bazach zewnętrznych i wymagania co do wieku kredytobiorcy.

W opinii ankietowanych banków do zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się: wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą, a w pojedynczych przypadkach wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych.

Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej. Do czynników nieobjętych ankietą wpływających na zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych banki zaliczyły, m.in. realizację zaleceń KNF oraz wyroku TSUE dotyczącego zwrotu opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu, zmianę parametrów oceny zdolności kredytowej i prognozy rentowności produktu, a do czynników łagodzących – optymalizację procesu kredytowego.

Ankieta została przeprowadzona na początku stycznia 2020 r. wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 87 proc. (PAP Biznes)

tus/ ana/

Ostatnie wiadomości