DB Energy nawiązuje współpracę z amerykańską spółką Last Energy z rynku modułowych elektrowni jądrowych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lut 2023, 10:40

DB Energy nawiązuje współpracę z amerykańską spółką Last Energy z rynku modułowych elektrowni jądrowych

Spółka DB Energy („DB Energy”) podpisała umowę na świadczenie usług doradczych z Last Energy Polska Sp. z o.o. („Last Energy”) – spółką wchodzącą w skład grupy kapitałowej amerykańskiego dostawcy małych modułowych elektrowni jądrowych dla przemysłu. Dzięki tej współpracy przedsiębiorcy będą mogli zapewnić sobie energię z bezpiecznych, zeroemisyjnych i stabilnych źródeł energii. Na mocy przedmiotowej umowy DB Energy będzie wspierać Last Energy swoimi usługami doradztwa w zakresie energetyki zakładów przemysłowych oraz jako integrator rozwiązań Last Energy będzie mogła oferować swoim klientom przemysłowym czystą i tanią energię produkowaną w małych modułowych elektrowniach jądrowych, o minimalnej mocy elektrycznej 20 MW.

15 lutego DB Energy i Last Energy zawarły ramową umowę o współpracy. Po podpisaniu latem ubiegłego roku listu intencyjnego między Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Last Energy a DB Energy, który dotyczył budowy dziesięciu małych elektrowni jądrowych o sumarycznej mocy elektrycznej 200 MW, to następny krok w kierunku budowaniu trwałej współpracy pomiędzy spółkami oraz rozwoju modułowej energetyki jądrowej dla przemysłu (SMR) na polskim rynku.

– Dzisiejsza umowa jest konsekwencją podpisanego w lipcu 2022 roku porozumienia pomiędzy DB Energy, Last Energy a Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, które miało na celu potwierdzenie możliwości technicznych, a także korzyści finansowych i ekonomicznych z wdrożenia nowej technologii jądrowej SMR na terenie Strefy. Naszym wspólnym i strategicznym założeniem jest doprowadzenie do wybudowania pierwszej małej modułowej elektrowni jądrowej zasilającej zakłady przemysłowe – tłumaczy Dominik Brach, wiceprezes DB Energy. Jak dodaje: – Nasza współpraca nabiera kształtów, podpisana umowa jest krokiem w stronę bezpiecznego i zeroemisyjnego źródła energii dla pojedynczych zakładów przemysłowych. Dzięki sprawdzonym technologiom zapewnimy klientom czystą i tanią energię, a także zwiększymy ich konkurencyjność.

Dlaczego firmy chcą małych elektrowni jądrowych?

Choć technologia SMR jest nowością w polskiej energetyce przewiduje się, że w najbliższych latach coraz więcej firm będzie rozważać jej wprowadzenie. Takie prognozy to skutek wysokich cen energii, ograniczonej dostępności mocy w sieci elektrycznej i konieczności odchodzenia od paliw kopalnych. Technologia SMR to jedyna dostępna dzisiaj zeroemisyjna technologia zdolna zasilić w sposób bezpieczny i stabilny zakład przemysłowy.

Mechanizm działania małych reaktorów jest znany od lat, dlatego rozwiązania Last Energy nie opierają się na rozwijaniu nowej technologii reaktorów jądrowych. Ich innowacyjność polega na budowaniu małych elektrowni jądrowych bazujących na modułowej konstrukcji wszystkich elementów. To pozwala na ich prefabrykację, co znacznie skraca czas realizacji inwestycji. SMR są cenione ze względu na zeroemisyjność, niższy koszt niż klasyczne elektrownie jądrowe czy możliwość uniezależnienia się od dostaw energii. Co istotne, małe jednostki są również bezpieczniejsze.

Przedsiębiorcy skorzystają z kompleksowego procesu

Połączenie usług DB Energy – wiodącej firmy z branży poprawy efektywności energetycznej z amerykańskim dostawcą technologii małych elektrowni modułowych – Last Energy, pozwoli dostarczyć zakładom przemysłowym kompleksowy produkt, obejmujący integrację oferowanych rozwiązań z infrastrukturą klienta, dzięki któremu przedsiębiorstwa mają szansę na osiągnięcie realnej zeroemisyjności. Oferta firm w zakresie SMR obejmuje cały proces inwestycyjny – od koncepcji projektowej, przez projekt, uzgodnienia, finansowanie, realizację, integrację, serwis, utrzymanie i produkcję energii dla klienta, aż po utylizację instalacji i paliwa. Istotne jest więc, w tym modelu, że klient nie ponosi nakładów inwestycyjnych związanych z budową elektrowni, a jedynie podpisuje długoterminową umowę zakupu energii elektrycznej lub ciepła.

Firma DB Energy działa na polskim rynku od ponad 13 lat. W tym czasie wykonała ponad 1300 projektów poprawy efektywności energetycznej, generując inwestycje o wartości ponad 5 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 9 TWh. Oferta firmy skierowana jest do dużych i średnich zakładów przemysłowych.

DB Energy w II kwartale roku obrotowego 2022/2023 (IV kw. 2022 roku) osiągnęła ponad 16,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, blisko 1,3 mln zł zysku EBITDA (vs -0,3 mln zł r/r) i 0,3 mln zł zysku netto (wobec -1,1 mln zł r/r). Firma w tym okresie realizowała główne prace w obszarze inwestycyjnym dla Schumacher Packaging oraz Żabka Polska. Na wyniki wpłynęło także rozliczanie oszczędności w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet. Spółka obserwuje rosnące zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw i pozytywnie ocenia swoje długoterminowe perspektywy rynkowe.

Źródło: Spółka, #DBE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości