Które fundusze inwestycyjne mają obligacje GetBack? – lista | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
09 maj 2018, 09:41

Które fundusze inwestycyjne mają obligacje GetBack? – lista

Które fundusze inwestycyjne dostępne dla inwestorów indywidualnych mają obligacje GetBack w swoim portfelu? Które miały papiery GetBack, ale zdążyły się ich pozbyć? Prezentujemy zestawienie, które powinno zainteresować każdego, kto kupował „bezpieczne” fundusze inwestycyjne: obligacyjne, pieniężne, obligacji korporacyjnych, ochrony kapitału.

Na takie zestawienie czekali zapewne z wypiekami na twarzy wszyscy posiadający jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Tak zwane fundusze bezpieczne, czyli obligacyjne i pieniężne, bardzo często kupują nie tylko bony skarbowe czy obligacje emitowane przez państwo polskie, ale też... dług korporacyjny. A jak wiadomo, ostatnio na rynku polskiego długu firm nie jest za spokojnie za sprawą problemów GetBack które – wszystko na to wskazuje – mogą się zakończyć upadłością tej spółki.

Według sprawozdań funduszy inwestycyjnych, na koniec 2017 roku 17 funduszy inwestycyjnych otwartych miało w portfelach obligacje GetBack. Wartość tych obligacji wynosiła blisko 124 mln zł. Można napisać: ledwie 124 mln zł, biorąc pod uwagę to, że suma wierzytelności GetBack objętych układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł. Warto jednak pamiętać o tym, że w dług GetBack inwestowało spore grono funduszy zamkniętych, które sprawozdań nie publikują.

Obligacje GetBack w portfelach funduszy inwestycyjnych otwartych

Największy udział obligacji GetBack w portfelu, pod koniec 2017 roku, miał fundusz Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (6,52%). Wartościowo najwięcej papierów GetBack posiadał Quercus Ochrony Kapitału (67 mln zł). Generalnie wypada pochwalić TFI za dywersyfikację, bo tylko w dwóch funduszach zaangażowanie w papiery GetBack przekroczyło barierę 3% udziału w całych aktywach.

I jeszcze raz podkreślmy: poniższa tabela pokazuje stan na koniec 2017 roku. Wiele spośród tych funduszy dziś może już nie mieć obligacji GetBack w portfelu.

Fundusze inwestycyjne otwarte z obligacjami GetBack w portfelu (na koniec 2017 roku)

nazwawartość na dzień bilansowy (tys. zł)udział w aktywach (proc.)
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus2126,52
Eques Obligacji913,21
Quercus Ochrony Kapitału671312,94
BPS Obligacji Korporacyjnych7062,44
Millennium Konserwatywny4022,14
MetLife Obligacji Skarbowych16091,88
MetLife Obligacji Plus7041,65
MetLife Pieniężny65351,52
Millennium Obligacji Korporacyjnych322371,44
BPS Płynnościowy4651,35
MetLife Lokacyjny6031,21
Millennium Depozytowy87090,58
Esaliens Pieniężny20170,53
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania7010,21
BGŻ BNP Paribas Pieniężny12420,19
BGŻ BNP Paribas Obligacji3860,14
BGŻ Lokata Kapitału150,05

Źródło: Analizy.pl, TFI, opracowanie autora

Warto nadmienić, że w funduszu Eques Obligacji obecnie nie ma już papierów GetBack. Fundusz w swoim raporcie rocznym opublikował specjalną notę informującą, że windykator wykupił swój dług po dniu bilansowym (czyli po 31 grudnia ub.r.).

eques

Pamiętajmy też, że fundusz Quercus Ochrony Kapitału ani żaden inny ze stajni Sebastiana Buczka również nie posiada już obligacji (ani akcji) GetBack. Sebastian Buczek, współwłaściciel Quercus TFI, założył fundusz R1 FIZ, który odkupił obligacje GetBack od funduszy Quercus TFI po cenie 100% wartości nominalnej wraz z odsetkami na ostatni dzień wyceny (tj. 29 marca br.). Tym samym, Sebastian Buczek zdjął ryzyko GetBack z klientów Quercus TFI i wziął je na siebie.

Zobacz także: Quercus TFI: Nie posiadamy już obligacji, ani akcji GetBack

Wśród funduszy, które w połowie 2017 roku miały obligacje GetBack, a pod koniec roku już ich nie miały, są: BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji, Investor Płynna Lokata, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Zrównoważony (dane za portalem Analizy.pl).

Sekurytyzacyjne fundusze zamknięte okazały się niebezpieczne

Co ciekawe, GetBack bije w fundusze dwojako. Nie tylko dlatego, że niektóre z nich posiadają jego obligacje czy akcje. GetBack serwisował również sekurytyzacyjne fundusze zamknięte Trigon Profit, których wycena spadła w kwietniu o 16,2 - 28,6%, jak poinformował portal obligacje.pl.

Windykator posiada 20% certyfikatów inwestycyjnych w 9 funduszach Trigon TFI. GetBack w teorii jest jednocześnie zobowiązany do zapewnienia rentowności, poprzez udzielenie gwarancji średniorocznej stopy zwrotu, zwykle w okolicach 6% rocznie. Tymczasem roczna stopa zwrotu z serwisowanych przez GetBack funduszy Trigon Profit wynosi obecnie od minus 11,5 do minus 24,8% - napisał portal obligacje.pl

„W ocenie Trigon TFI kondycja finansowa spółki GetBack może jej utrudnić lub wręcz uniemożliwić w przyszłości prowadzenie adekwatnych działań wynikających z przyjętej strategii windykacyjnej. Ze względu na fakt, iż na dzisiaj nie można jednoznacznie określić czy taka sytuacja będzie miała miejsce, wycena portfeli wierzytelności ujęta w sprawozdaniach uwzględnia korekty na ryzyko operacyjne związane z możliwością ogłoszenia upadłości, rozpoczęcia postępowania sanacyjnego lub utraty zezwolenia na zarządzanie portfelami wierzytelności sekurytyzowanych przez spółkę GetBack. [...] Trigon TFI z uwagą śledzi sytuację spółki GetBack i podjęło zdecydowane działania mające na celu ochronę interesu uczestników w sytuacji gdyby spółka GetBack utraciła możliwość zarządzania portfelem funduszu” – napisało w oświadczeniu Trigon TFI.

Trigon TFI podkreśla, że certyfikaty inwestycyjne należące do GetBack są certyfikatami podporządkowanymi. W pierwszej kolejności wykupywane są certyfikaty inwestycyjne innych inwestorów, a GetBack będzie mógł wypłacić zainwestowany kapitał dopiero po wykupie wszystkich certyfikatów inwestycyjnych należących do inwestorów zewnętrznych.

Po raz kolejny brutalna rzeczywistość rynku kapitałowego przypomniała kilka podstawowych prawd:

  • nie ma zysku bez ryzyka;
  • nie ma pewnego zysku, nawet w skali 6% rocznie;
  • nie ma funduszy bezpiecznych, są tylko mniej i bardziej ryzykowne.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.