Terminy publikacji raportów okresowych – do kiedy spółki muszą opublikować wyniki roczne, półroczne i kwartalne
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
04 sty 2019, 07:16

Kiedy możemy spodziewać się publikacji raportów finansowych spółek w 2019 r.

Spółki notowane na GPW są zobowiązane publikować raporty finansowe w odpowiednich ramach czasowych. Już teraz około 40 spółek ustaliło daty publikacji raportów rocznych, kwartalnych i półrocznych na 2019 rok. Do kiedy spółki muszą podać dane finansowe za zakończone kwartały? Gdzie możemy znaleźć informacje na temat dat publikacji raportów finansowych spółek? Na te pytania odpowiadamy w artykule.

Terminy publikacji raportów rocznych

Raport roczny to najważniejsze zestawienie finansowe w roku obrotowym spółki. Zawiera najwięcej informacji i jest najtrudniejszy do przygotowania. Spółki notowane na GPW mają aż cztery miesiące na jego przygotowanie i opublikowanie.

Spółki, które rok obrotowy kończą wraz z rokiem kalendarzowym, czyli 31 grudnia mają czas na przygotowanie raportu rocznego do 30 kwietnia. Jest to więc dość odległy termin. Od zakończenia roku do podania wyników może się wiele zmienić, wszak ostateczny termin publikacji wypada po pierwszym kwartale kolejnego roku. Dlatego często spółki starają się by inwestorzy mieli informację o wynikach rocznych wcześniej. Przyspieszają publikację raportu rocznego, publikują nieobowiązkowy raport za czwarty kwartał lub podają wcześniej wstępne wyniki finansowe.

Zobacz także: Terminarz publikacji raportów okresowych wszystkich spółek z indeksu WIG20

Terminy publikacji raportów półrocznych

Drugim, kluczowym źródłem informacji dla inwestorów jest raport półroczny. Raport zbiorczy za pierwsze dwa kwartały musi być opublikowany nie później niż trzy miesiące po zakończeniu półrocza.

Oznacza to, że spółki ze zgodnym kalendarzem rokiem obrotowym muszą opublikować dane za pierwsze półrocze do 30 września. Należy też pamiętać, że emitenci giełdowi nie muszą publikować raportu półrocznego za drugie półrocze i zwykle tego nie robią. Mogą zaś, choć nie muszą, opublikować raport za drugi kwartał zanim przygotują pełne zestawienie półroczne. Dzięki temu inwestorzy otrzymają informację o wynikach znacznie wcześniej.

Terminy publikacji raportów kwartalnych

Giełda Papierów Wartościowych zobowiązuje spółki do publikacji raportów kwartalnych tylko za pierwszy i trzeci kwartał. Część spółek publikuje także raporty kwartalne za drugi oraz ostatni kwartał. Raport kwartalny powinien być przygotowany i opublikowany nie później niż po 60 dniach od zakończenia kwartału.
 

Kalendarz publikacji wyników finansowych


Spółki z nieprzesuniętym rokiem obrotowym muszą więc opublikować raport za pierwszy kwartał do 31 maja, zaś raport za trzeci kwartał do 30 listopada. Należy pamiętać, że od kilku lat nie obowiązuje już zapis o konieczności publikacji raportów kwartalnych za drugi i czwarty kwartał, choć spółki i tak publikują te dane by przyspieszyć przekazywanie informacji dla inwestorów.

Podsumowując, spółki dla których rok obrotowy kończy się 31 grudnia muszą opublikować raporty okresowe do dnia:

  • Raport roczny – do 30 kwietnia
  • Raport za I kwartał – do 31 maja
  • Raport półroczny – do 30 września
  • Raport za III kwartał – do 30 listopada

Spółki zagraniczne i fundusze

Spółki, które konsolidują dane finansowe muszą publikować dwa rodzaje raportów: jednostkowy i skonsolidowany. Lecz inne zasady obowiązują spółki z siedzibą poza Polską. Mogą nie przekazywać raportów jednostkowych kwartalnych, a także jednostkowych półrocznych o ile publikują te raporty w wersji skonsolidowanej. Ponadto spółki zagraniczne mogą, zamiast raportów kwartalnych każdego typu, przekazywać śródroczne raporty zarządu, o ile do tego zobowiązują go przepisy obowiązujące w państwie jego siedziby.

Także inne, ale tym razem zaostrzone, przepisy obowiązują emitentów będących funduszami. Takie spółki muszą przekazać pierwsze trzy raporty kwartalne szybciej, bo w terminie 35 dni od zakończenia kwartału, zaś raport za czwarty kwartał w terminie 45 dni. Także raport półroczny jest przekazywany szybciej. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zobowiązane są publikować raporty półroczne dwa miesiące po zakończeniu pierwszego półrocza. Zaś raporty roczne winny być publikowane do czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, ale też minimum 15 dni przed WZA.

Gdzie możemy znaleźć informacje o datach publikacji raportów

Spółki muszą podać konkretne daty publikacji do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego, czy li do końca stycznia dla spółek z rokiem obrotowym pokrywającym się z rokiem kalendarzowym. Już teraz około 40 spółek podało daty publikacji na 2019 rok.

Poniżej przedstawiamy zestawienie dat publikacji raportów okresowych dla spółek z WIG20. Pełna lista, regularnie uaktualniana, jest dostępna w dziale „Dane” w Strefie Inwestorów.

Tabela. Terminarz publikacji raportów okresowych wszystkich spółek z indeksu WIG20. (aktualna lista dostępna w dziale „Dane”)

Nazwa skróconaTickerNazwa pełnaData publikacjiRaport
PKNORLEN#PKNPolski Koncern Naftowy Orlen SA2019-01-24Raport za IV kwartał
SANPL#SPLSantander Bank Polska SA2019-02-22Raport roczny
MBANK#MBKmBank SA2019-02-27Raport roczny
PKOBP#PKOPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA2019-03-04Raport roczny
PKNORLEN#PKNPolski Koncern Naftowy Orlen SA2019-03-21Raport roczny
PKNORLEN#PKNPolski Koncern Naftowy Orlen SA2019-04-25Raport za I kwartał
MBANK#MBKmBank SA2019-04-30Raport za I kwartał
SANPL#SPLSantander Bank Polska SA2019-04-30Raport za I kwartał
PKOBP#PKOPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA2019-05-19Raport za I kwartał
PKNORLEN#PKNPolski Koncern Naftowy Orlen SA2019-07-19Raport półroczny
SANPL#SPLSantander Bank Polska SA2019-07-24Raport półroczny
MBANK#MBKmBank SA2019-07-30Raport półroczny
PKOBP#PKOPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA2019-08-13Raport półroczny
PKNORLEN#PKNPolski Koncern Naftowy Orlen SA2019-10-24Raport za III kwartał
SANPL#SPLSantander Bank Polska SA2019-10-30Raport za III kwartał
MBANK#MBKmBank SA2019-10-30Raport za III kwartał
PKOBP#PKOPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA2019-11-07Raport za III kwartał


Zobacz także: Terminarz publikacji raportów finansowych wszystkich spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 


 

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.