Oferta publiczna 2loop Tech z sektora recyklingu paneli fotowoltaicznych. Co warto wiedzieć
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
20 wrz 2021, 08:09

Oferta akcji 2loop Tech z sektora recyklingu paneli fotowoltaicznych. Co warto wiedzieć

Do 29 września trwa oferta akcji spółki zajmującej się bezodpadowym recyklingiem paneli fotowoltaicznych i łopat turbin wiatrowych. 2loop Tech zamierza pozyskać ok. 4,3 mln zł na rozwój. Sprawdźmy więc jakie są jej plany, etap rozwoju, szczegóły oferty oraz cele emisyjne.

Spółka opracowuje technologie, które pozwolą na recykling urządzeń powiązanych z sektorem OZE. Spółka posiada już, opracowywaną wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą, gotową do wdrożenia technologię pozwalającą na odzyskanie ok. 99% surowców z paneli fotowoltaicznych. Kolejna opracowywana technologia, będąca na mniej zaawansowanym etapie, pozwoli na efektywne odzyskiwanie surowców z łopat turbin wiatrowych. Docelowo 2loop Tech zamierza samodzielnie i wraz z partnerami prowadzić na masową skalę odzysk surowców w, do tej pory słabo zagospodarowanej pod tym względem, niszy związanej z OZE.

Zobacz także: 2loop Tech zajmuje się recyklingiem paneli fotowoltaicznych i rozpoczyna ofertę akcji. W planach debiut na NewConnect

Źródła przychodów z opracowywanych technologii – model biznesowy

Najbliższym celem spółki jest doprowadzenie do jak najszybszej komercjalizacji technologii bezodpadowego recyklingu paneli fotowoltaicznych.

2loop Tech obecnie skupia się na stworzeniu pilotażowej linii produkcyjnej w wydzierżawionym zakładzie przemysłowym w Czaplach k. Torunia. Zakład ten docelowo ma być przystosowany do pracy w skali przemysłowej. Pozwoli to spółce na pozyskiwanie zleceń na recykling paneli.

Kolejnym krokiem, w kierunku rozwoju biznesu, ma być udostępnienie sprawdzonej w działaniu technologii innym podmiotom. Spółka rozważa dwa scenariusze. Pierwszy zakłada sprzedaż licencji na technologię firmom, które chcą same zorganizować linię do recyklingu i same pozyskiwać panele do przetworzenia. Drugim ma być współpraca z innymi podmiotami na zasadach partnerskich.

Ten drugi scenariusz jest, według zarządu, najbardziej perspektywiczny i jednocześnie najbardziej zyskowny. Polegać ma na otwieraniu spółek zależnych w modelu wspólnego przedsięwzięcia z firmami, które mają panele do utylizacji w dużych ilościach lub zasoby do prowadzenia recyklingu. Mają to być przede wszystkim podmioty zagraniczne – w ten sposób 2loop Tech zamierza przeprowadzać ekspansję poza Polskę i skalować swój biznes. Spółka ma dostarczać swoją technologię oraz zapewnić finansowanie zewnętrzne na uruchomienie spółki zależnej i zakładu. Potrzebne środki finansowe mają pochodzić od inwestorów chętnych wesprzeć taką inicjatywę. Planowane wejście 2loop Tech na NewConnect ma ułatwić ten proces w przyszłości.

„Samo wejście na giełdę ma być dowodem dla kontrahentów, że jesteśmy w stanie taką operację przeprowadzić i pozyskiwać kapitał. To, w naszym przekonaniu, będzie miało przełożenie na późniejszy etap biznesu, czyli na sprzedaż naszej technologii za granicą” – powiedział na webinarze w Strefie Inwestorów dr Grzegorz Kujawski, przewodniczący rady nadzorczej 2loop Tech.

Obecny etap rozwoju 2loop Tech i plan na najbliższe lata

Istotną informacją dla inwestorów jest etap rozwoju, na którym jest spółka oferująca akcje. 2Loop Tech rozpoczął działalność w drugiej połowie 2020 r. Nie generuje jeszcze przychodów z podstawowej działalności. Możemy więc uznać ją za start-up opracowujący technologie i zamierzający je dopiero skomercjalizować.

Najbardziej zaawansowana jest technologia dotycząca wynalazku bezodpadowego przetwarzania instalacji PV . Została już przetestowana na poziomie laboratoryjnym i można uznać ją za gotową do wdrożenia. Ponadto spółka już złożyła na nią wniosek patentowy.

„Badania w skali technicznej przeprowadzimy niebawem na specjalnie zbudowanej instalacji pilotażowej. Dowodem na zaawansowanie badań jest złożenie przez spółkę pierwszego wniosku patentowego.” – mówi dr Grzegorz Kujawski.

Następnym krokiem jest wyposażenie i uruchomienie pilotażowej linii w zakładzie w Czaplach. Linia ta ma też być docelowo dostosowana do komercjalnego użycia. Na razie ma przede wszystkim służyć testom zastosowania technologii na różnego rodzaju panelach.
 

Solary i łopaty


Uruchomienie w pełni sprawnego zakładu, gotowego do komercyjnego recyklingu paneli, planowane jest do końca 2023 r. W tym czasie spółka ubiegać się będzie o potrzebne pozwolenia na składowanie i recykling, których uzyskanie jest czasochłonne. Według zarządu wszystkie formalności mają być zakończone przed planowanym uruchomieniem, czyli także do końca 2023 r.

Ponadto, do startu fabryki, spółka zamierza pozyskiwać kontrahentów, czyli spółek zajmujących się montażem, demontażem paneli i innych firm posiadających zużyte urządzenia, które zamierzają poddać recyklingowi. Już teraz spółka rozmawia z podmiotami, które posiadają panele i już teraz anonsuje się z ofertą. Według słów prezesa zarządu 2loop Tech, Marcina Karbowniczka często to same spółki posiadające panele inicjują takie rozmowy i już teraz jest ich bardzo dużo. Spółka podpisuje już listy intencyjne z niektórymi podmiotami. W czerwcu został podpisany list intencyjny z ESOLEO, spółką z Grupy Cyfrowy Polsat. Jednym z celów jest budowa wspólnego zakładu przetwarzającego panele PV.

W dalszych krokach 2loop Tech zamierza pozyskać spółki partneringowe skupiając się przede wszystkim na rynkach europejskich oraz w USA. Plan też zakłada budowę kolejnych zakładów z partnerami przemysłowymi na terenie Polski.

Jednocześnie działalność badawcza także ma być kontynuowana. Kolejnym krokiem ma być doprowadzenie do komercjalizacji technologii recyklingu łopat turbin wiatrowych.

Cele emisji akcji

Spółka planuje pozyskać środki na rozwój i realizację planów z dwóch źródeł. Pierwszym z nich ma być dotacja z NCBiR. 2loop Tech już złożył wniosek i czeka na jego rozpatrzenie. Drugim ma być sprzedaż nowych akcji w ofercie publicznej.

2loop Tech planuje pozyskać do 4,3 mln zł. zgromadzone środki pozwolą na funkcjonowanie do 2024 r., czyli do uruchomienia na skalę przemysłową linii do recyklingu. Spółka zamierza wspierać się także świadczeniem usług dla zewnętrznych podmiotów.

Środki posłużą zakończeniu badań technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych, i rozpoczęciu komercjalizacji tej technologii w kraju i na wybranych rynkach zagranicznych. Wesprą także badania nad technologią recyklingu łopat wiatraków i poszukiwania partnerów do jej komercjalizacji.

Spółka przedstawiła w dokumencie ofertowym dwa plany wykorzystania środków z emisji akcji. Pierwszy dotyczy przypadku pozyskania grantu z NCBiR, który znacząco wspomoże rozwój.

Cele emisyjne 1 2loop Tech

Drugi zaś dotyczy przypadku niepozyskania środków z NCBiR. W dokumencie ofertowym zostały opisane szerzej skutki zmaterializowania się takiego ryzyka:

„Negatywne rozpatrzenie ww. wniosku (…) mogą skutkować koniecznością sfinansowania badań w większym stopniu ze środków własnych Emitenta, skorzystania z finansowania zewnętrznego (np. leasing maszyn) lub ograniczenia skali instalacji pilotażowej. To z kolei implikuje ryzyko nie zrealizowania przez Emitenta innych (w opinii Emitenta – mniej ważnych) celów emisji, ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów finansowania zewnętrznego lub ryzyko zmniejszenia przychodów Emitenta w przyszłości, co byłoby pochodną mniejszej wydajności posiadanej instalacji” – podano w dokumencie ofertowym.

Cele emisyjne 2 2loop Tech

Zapisy na akcje i plany debiutu na NewConnect

Oferta prowadzona jest w dwóch etapach. W pierwszym, który już się rozpoczął, spółka oferuje 300 tys. akcji w cenie 9,90 zł za walor. Potrwa on maksymalnie do 29 września. Następnie rozpocznie się etap drugi, w którym zaoferowane zostanie kolejne 120 tys. akcji, ale już w wyższej cenie: 10,90 za akcję. Rozpocznie się 4, a zakończy 18 października.

Obie oferty są skierowanie do inwestorów indywidualnych. Minimalna wartość zapisu to 100 akcji. Istnieje też limit na wielkość jednorazowego zapisu do 2200 akcji, czyli do 21 780 zł w przypadku pierwszego etapu. Kryterium powodzenia emisji wynosi 1 mln zł dla pierwszego etapu i 100 tys. zł dla drugiego.

Wycena 2loop Tech post money, przy założeniu objęcia wszystkich akcji, wyniesie więc ok. 34,8 mln zł.

Zapisy na akcje spółka prowadzi samodzielnie, poprzez własną stronę internetową. Przy składaniu zapisów decyduje kolejność zgłoszeń, jednak przydział akcji nastąpi według uznania zarządu spółki – jak zaznaczono w dokumencie ofertowym.

2loop Tech planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect po zamknięciu procedury emisji akcji. Zarząd spodziewa się wejścia na giełdę na przełomie 2021 i 2022 r.

Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.